Utbildningar

UTBILDNINGAR

Praktiska och användbara färdigheter för att ta hand om sin egen – och andras – känslomässiga och fysiska säkerhet.

 

För oss är det inte bara viktigt vad vi lär ut, utan även hur vi lär ut det. Följande punkter är grundläggande för våra utbildningar:

  • De är utformade så positiva, effektiva, säkra och stödjande som möjligt.
  • De är interaktiva och baserade på den pedagogiska filosofin att alla lär sig bättre om de får möjligheten att öva praktiskt, snarare än att bara prata om eller se färdigheter och tekniker.
  • De anpassas till deltagarnas ålder, levnadssituation och behov.
  • De är utformade för att inte öka deltagarnas rädsla eller skuldkänslor.
  • Att samtliga övningar är ”framgångsbaserade”, dvs. att övningarna anpassas till deltagarna så att de kan lyckas med dem och därmed kan känna ett större självförtroende.
  • Att det vi lär ut är realistiskt och speglar de situationer deltagarna kan hamna i, samt ger dem effektiva valmöjligheter för att handskas med dessa situationer.
  • Att deltagare får möjligheten att praktiskt öva, på ett framgångsrikt sätt, varje idé vi presenterar.
  • Alla kurser innehåller övningar, rollspel och berättelser för att lära ut de olika färdigheterna.
  • Att deltagarna får en förståelse för att fysiskt självförsvar används som en sista möjlighet så att de inte använder teknikerna på ett olämpligt eller för dem farligt sätt.


Över 20 års erfarenhet & expertis

 

Kidpower Sverige grundades 1999 och har sedan dess utbildat 1000-tals barn, ungdomar och vuxna. Vi samarbetar med örskolor, skolor, arbetsplatser, organisationer, landsting, företag, myndigheter, fritidsgårdar, institutioner, fackföreningar och privata grupper en mångfald av individer och grupper och bland annat utbildat barn med Aspergers syndrom och autism, lgtbq ungdomar, konfirmander och präster, nyanlända förskolebarn och deras vuxna, samt personal på brottsoffer- och kvinnojourer.

Vi  lär oss av de individer och organisationer vi arbetar och förfinar vårt utbildningsprogram baserat på vårt ständigt växande erfarenhet och expertis.

Så här arrangerar du en utbildningen med oss

Vi samarbetar förskolor, skolor, organisationer, landsting, företag, myndigheter, fritidsgårdar, institutioner, fackföreningar, och privata grupper. Vårt utbud av “prova på” kurser, helgkurser, privatlektioner och presentationer anpassas alltid till deltagarnas behov och förutsättningar.Börja med att titta lite på vilka typer av utbildningar vi har och vilken som skulle passar er bäst. 

Fundera på ett datum som skulle passa er. Undersök vilka möjliga lokaler finns tillgängliga. Kontakta oss för att diskutera innehåll och logisitc, och boka kursen.

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig genom hela processen och kan skräddarsy innehållet så att det passar era behov, deltagare och budget.

info@kidpower.se

0793-51 49 28