Startsida
Cover
adults stop hemsida

Kidpower förbereder barn, ungdomar och vuxna, att
förebygga och stoppa mobbning, övergrepp, fördomar, och våld.

KIDPOWER SÄKERHET OCH SJÄLVFÖRSVAR FÖR BARN 6-12 OCH DERAS VUXNA


Kurs i Stockholm den 9 maj, 2020


Denna underhållande och positivt inriktade kurs ger föräldrar, och andra närstående vuxna, möjligheten att lära sig “folksäkerhet” tillsammans med barn.Ni får lära er och öva tillsammans på ett sätt som är anpassat till barnens ålder (6-12 år). Syftet är att deltagarna – både barn och vuxna – ska på ett praktiskt och lättsamt sätt lära sig färdigheter och säkerhetsvanor som de kan använda hela livet.

Varför välja Kidpower?

Forskning visar att Kidpowers utbildningsprogram förbättrar deltagarnas säkerhetskunskap oach färdigheter, och använder "bästa praxis för riskreducering och förebyggande av viktimisering.

Mer om forskningen

Att öva vad man ska göra i svåra situationer på ett positivt och intressant sätt skapar självförtroende och kompetens.

Att endast prata om farliga situationer eller se nyheter om dåliga saker som händer ökar vår oro och skapar otrygga bilder i huvudet på barn, ungdomar och vuxna .

Mer om vår pedagogik

Inkluderande och respektfullt

Vi välkomnar alla oavsett ålder, kultur, religion, ras, könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder, politisk tillhörighet, nationalitet, civilstånd, eller inkomstnivå som stödjer våra värderingar och vårt åtagande att skapa integritet och säkerhet för alla.

Kidpower Sverige är en del av Kidpower International

Kidpower har undervisats på över 20 språk, på sex kontinenter!

Kidpowermetoden resonerar i olika länder och kulturer runt om i världen. Yrkespersoner och organisationer samarbetar med oss ​​och anpassar Kidpowers utbildningsprogram till sina kulturer för att öka säkerheten för de geografiska områden och människorna de arbetar med.

Läs mer på www.kidpower.org

VÅRT NYHETSBLAD

Direkt till din epost: Artiklar och tips om säkerhet för barn, ungdomar och vuxna, Inspirerande berättelser om personlig säkerhet, tips om hur du kan lära ut folksäkerhet till andra, information om kurser och publikationer.

Prenumerera

* indicates required

Stockholm, Sverige

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED