Kurser i Stockholm

KURSER I STOCKHOLM


Då vi vänder oss främst till grupper har vi endast några få kurser varje år där enskilda kan anmäla sig, och de hålls endast i Stockholm. Om du är intresserad av att arrangera en sådan kurs på din ort kontakta oss gärna på info@kidpower.se.

KIDPOWER SÄKERHET OCH SJÄLVFÖRSVAR
FÖR BARN 6-12 OCH DERAS VUXNA

Stockholm 9 maj, 2020


Denna underhållande och positivt inriktade kurs ger föräldrar, och andra närstående vuxna, möjligheten att lära sig “folksäkerhet” tillsammans med barn.Ni får lära er och öva tillsammans på ett sätt som är anpassat till barnens ålder (6-12 år). Syftet är att deltagarna – både barn och vuxna – ska på ett praktiskt och lättsamt sätt lära sig färdigheter och säkerhetsvanor som de kan använda hela livet.

VAD LÄR VI UT?

Färdigheter i folksäkerhet som barn i alla åldrar kan använda för att skapa trygga, säkra och positiva erfarenheter med andra är bland annat:


 • Agera med uppmärksamhet, lugn och självförtroende.
 • Hantera problem med andra på ett säkert sätt.
 • Skaffa hjälp av vuxna.
 • Sätta tydliga och lämpliga gränser.
 • Stoppa ovälkommen och olämplig fysisk kontakt.
 • Skydda sig mot elaka och sårande ord.
 • Skydda sig fysiskt om någon försöker göra illa dig.


Kursen innehåller fysiskt självförsvar för att stärka barnens tro på att kunna försvara sig och börjar alltid med en omfattande träning i många andra färdigheter så att barn lär sig förhindra, undvika, lämna eller trappa ned problem. Vårt mål är att ge barn en så bred kompetens som möjligt.

VÅR UTBILDNINGSMETOD


 • Vi leder åldersanpassade rollspel med skicklighet, vänlighet och humor.
 • Vi skapar möjligheter att “lära sig genom att göra” och samtidigt ha roligt.
 • Vi fokuserar på positiva och praktiska lösningar barnen kan använda för att lämna eller stoppa problem så snabbt som möjligt.
 • Vi använder ett optimistiskt språk som är baserat på kunskap, istället för på rädsla. Vi lär till exempel barn att vara “uppmärksamma” istället för “försiktiga” och “säkerhet med främmande personer” istället för “faror med främmande personer”


Kursen hålls av Amanda Golert. Hon har sedan 1994 lärt ut självförsvar och personlig säkerhet till tusentals barn, ungdomar och vuxna. 1999 startade hon det svenska centret av Kidpower Teenpower Fullpower och har sedan dess drivit verksamheten. Hon är även aktiv inom Kidpower International där hon bland annat utvecklar samtliga utbildningsprogram som finns inom organisationen. Dessutom har hon illustrerat flera av organisationens publikationer.


PRAKTISKT


Datum: 9 maj, 2020
Tid: 11:00-14:00 (inklusive pauser)
Pris: 450 kronor per barn (vuxna gratis)
Adress: Svartmannagatan 6, T-bana Gamla Stan.
Begränsat antal maximalt 15 barn + deras vuxna.

ANMÄLAN
https://bit.ly/38HZqP9

MER INFORMATION
www.kidpower.se
www.kidpower.org
Läs mer om våra kurser för barn här: http://kidpower.se/utbildning/kurser-for-barn/#.WbGo5pOg8_U


Stockholm, Sverige

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED