Brottsutsatta

Utbildningar för personer som utsatts för brott

Kursen har gett en känsla av att jag har möjlighet
att försvara mig och inte behöver vara ett "hjälplöst offer".


Känslor av hjälplöshet och rädsla drabbar ofta de som blivit utsatta för överfall eller övergrepp. Våra utbildningar ger brottsutsatta möjligheten att ersätta dessa känslor med trygghet och säkerhet. Genom att lära sig våra praktiska kunskaper kan den som varit utsatt för brott få nya valmöjligheter för hur de kan handskas med hotfulla, farliga eller kränkande situationer i framtiden.

Det är alltid viktigt att alltid understryka vad brottsutsatta gjort för att komma ur en situation de varit i och att det som inträffat inte är den drabbades fel.

På våra utbildningar lärs färdigheter ut steg för steg på ett sätt som ser till att varje deltagare får en positiv och framgångsrik upplevelse av inlärningsprocessen. Våra program innehåller kunskaper om uppmärksamhet, gränssättning, konflikthantering och fysiskt självförsvar.

Brottsutsatta har berättat för oss att även några få timmars träning förändrat deras liv i en positiv riktning.

Kurstyper


Välj bland följande kategorier beroende på ålder på deltagarna. Vi har även en utbildning för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Vi har både standardkurser och skräddarsyr ofta utbildningar efter behov.

Ring 08-508 666 04 eller mejla info@kidpower.se

Undervisning för personal och volontärer

Jourpersonal, terapeuter, poliser, advokater, sjukvårdare, kuratorer, lärare, socialarbete och andra som arbetar med brottsutsatta kan använda de kunskaper vi lär ut som en resurs när de stödjer sina klienter. Vår Träning för Personal är till för personal inom ideella och professionella organisationer. Utbildningarna lär personal hur de presenterar några enkla, men effektiva, färdigheter som kan hjälpa människor de arbetar med att känna sig säkrare och mindre rädda.

Representerar du en kvinnojour, brottsofferjour eller annan grupp för stöd av brottsutsatta? Mejla eller ring oss på 0793-51 49 28 för mer information om hur du kan arrangera en kurs.