Funktionshinder

Utbildningar för personer med funktionshinder


Människor i alla åldrar med funktionhinder är särskilt utsatta för mobbning, övergrepp och överfall. Vi har varit framgångsrika i att undervisa färdigheter i självförsvar och personlig säkerhet till tiotusentals barn, tonåringar och vuxna med olika livsutmaningar såsom: utvecklingsstörning, Autism eller Aspergers syndrom, blinda och personer med synnedsättning, döva eller personer med hörselnedsättning och personer med mindre rörlighet.

Vad lär vi ut till personer med funktionsvariationer?

Våra kurser är skräddarsydda för att arbeta med varje individuell deltagares styrkor. Vi anpassar innehållet och övningarna för hur olika människors kroppar och sinnen fungerar och fokuserar på vad de kan göra, snarare på vad de inte kan göra.Vi lär ut hela spektrumet av färdigheter i folksäkerhet, inklusive:

Vara och agera uppmärksam.

Sätta gränser.

Hantera mobbning, trakasserier och verbala angrepp.

Skaffa hjälp.

Säkerhet när man åker kommunalt eller med färdtjänst.

Säkra val med hjälpmedel såsom rullstolar, käppar och tjänstehundar.

Lära sig färdigheter i effektivt självförsvar till exempel utan att kunna se en angripare eller sittandes i en rullstol.

Vår metod och pedagogik

Vårt mål är att ge deltagare verktyg för att kunna göra säkra val och agera på ett sätt som som hjälper dem att att vara fysiskt och känslomässigt trygga – samtidigt som vi erkänner och respekterar de utmaningar de står inför.

Vi arbetar med deltagare, och deras stödpersoner, för att identifiera deras styrkor och utifrån dessa öva säkerhetsstrategier. Deltagare med olika sorts kognitiva och fysiska förmågor har uppfattat våra tjänster som relevanta, intressanta och väl lämpade för sitt eget sätt att förflytta sig, tänka, och kommunicera.

Våra kurser erbjuder en trygg och säker miljö för att “lära sig genom att göra” med hjälp av rollspel och positiva exempel.

Vi fokuserar på vad människor har förmågan att göra, inte på vad de inte kan göra, och vi har roligt samtidigt som vi utvecklar kraftfulla och praktiska färdigheter.

Vi samarbetar med organisationer och skolor för att hitta finansiering så att deras medlemmar och elever kan få möjlighet att lära sig dessa färdigheter, och vi erbjuder utbildning av personal, så att lärare, socialarbetare och andra kan integrera vårt program i sina läroplaner och aktiviteter.

Kurstyper


De flesta av våra utbildningar passar deltagare med funktionsnedsättningar. Välj bland följande kategorier beroende på ålder på deltagarna. Vi har även en utbildning för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Vi har både standardkurser och skräddarsyr ofta utbildningar efter behov.

Ring 0793-51 49 28 eller mejla info@kidpower.se