Personal

Utbildningar för personal


Hur lär man ut personlig säkerhet till dem som man arbetar med på ett effektivt, säkert och framgångsrikt sätt?

Vi utbildar personal och stödpersoner i vårt sätt att diskutera och öva säkerhetskunskaper och integrera Kidpower, Teenpower eller Fullpower kunskaper i sina egna program, läroplaner och aktiviteter.

Utbildningen kan inkludera illustrerade läroplaner med lektionsplanering och uppföljande stöd från en instruktör och kan vara alltifrån tre timmar lång interaktiv föreläsning till två hela dagar fyllda med praktiska övningar.

Vi skräddarsyr träningen så att deltagare lär sig att introducera och öva självförtroendehöjande och våldsförebyggande kunskaper inom de områden de är aktiva. Vi utarbetar en plan tillsammans med arrangören så att utbildningen grundas på de specifika personer deltagarna arbetar med.

Träningen ger inte bara information om vad vi lär ut utan också hur vi lär ut det. Hur man presenterar något har stor inverkan på hur någon annan tar emot informationen. Därför diskuterar vi och lär ut tekniker för att lära ut dessa kunskaper på ett sätt som är positivt snarare än skrämmande. Studier visar att framgångsrika säkerhetsprogram är de som är positiva och inger hopp. Om man pratar om problem blir människor mer oroliga – men om man övar på hur man ska lösa problem ökas kompetensen kring dessa frågor.

Inlärningen sker steg för steg. Våra kurser är väldigt interaktiva så deltagare får en möjlighet att själv öva först, för att sedan öva på att lära ut till varandra… för att sedan kunna lära ut till andra.

Moment som vi lär ut är: att känna igen och undvika faror på ett tidigt stadium, utstråla självförtroende, sätta gränser, använda sin röst och kropp för att ta sig ur hotfulla situationer, skydda sig mot verbala angrepp, använda konfliktlösningskunskaper för att trappa ned en konfrontation, handskas effektivt med trakasserier, skaffa hjälp och inte ge upp tills man fått det.

Utbildningar för personal och stödpersoner

Introduktionskurs

Detta är en tre timmar lång interaktiv föreläsning där du som deltagare får en introduktion till vår pedagogik och lära dig några av våra mest användbara övningar.

Endagskurs

Detta är en heldag uppdelat på två pass där deltagare får möjlighet att lära sig en hel del av våra övningar och chansen att praktiskt träna på hur vi lär ut personlig säkerhet.

Tvådagarskurs

Detta är en mer omfattande utbildning där deltagare får lära sig vår pedagogik och våra övningar, möjligheten att träna med ”riktiga” elever under handledning av en erfaren instruktör samt möjlighet till feedback och frågeställningar kring utlärningen.

Ring 0793-51 49 28 eller mejla info@kidpower.se