Barn & deras vuxna

Utbildningar för barn och deras vuxna


Barn kan råka ut för utmanande situationer hemma, i skolan, på nätet och ute i världen. Kidpower lär barn positiva, praktiska och effektiva sätt att hantera situationer som handlar om deras trygghet och säkerhet. Att se världen genom barnens ögon är grunden för allt vi gör.

Vad lär vi ut?

Våra kurser fokuserar på färdigheter som deltagarna kan använda “varje dag” för att vara säkra mot övergrepp, mobbning, trakasserier och överfall. Vi kallar dessa kunskaper ”folksäkerhet”. Vi tränar deltagare att:

Vara och agera uppmärksamma. Deltagare lär sig att gå med uppmärksamhet och självförtroende, upptäcka problem innan de utvecklas, förstå vad en främmande person är och följa enkla säkerhetsregler.

Ta kontroll. Deltagare lär sig säkerhet med personer de inte känner, hur de kan hantera en nödsituation samt hur de “tar kontroll” i en potentiellt farligt situation och använda sin röst och kropp för att stoppa ett överfall.

Skaffa hjälp. Deltagare lär sig att skrika “nej” på ett sätt som är effektivt och som både påkallar uppmärksamhet och kan skrämma bort personen som besvärar dem. De får också lära sig hur de skaffar hjälp av sina vuxna när de har ett problem.

Sätta tydliga och lämpliga gränser. Deltagare lär sig hur de stoppar ovälkommen fysisk kontakt eller uppmärksamhet på ett effektivt sätt.

Skydda sig från elaka, sårande och kränkande kommentarer. Deltagare lär sig hur de kan handskas med elaka kommentarer och stoppa jämnåriga som retas eller mobbas. De får också lära sig tekniker för att bygga upp sitt självförtroende genom att skydda sig från sårande eller skadande saker de kanske säger till sig själva.

Hur lär vi ut det? Kidpowers metod och pedagogik

För oss är det inte bara viktigt vad vi lär ut utan hur vi lär ut det. Följande punkter är grundläggande för våra utbildningar:

De är utformade så positiva, effektiva, säkra och stödjande som möjligt.

De är interaktiva och baserade på den pedagogiska filosofin att barn, ungdomar och vuxna lär sig bättre om de får möjligheten att öva praktiskt, snarare än att bara prata om eller se färdigheter och tekniker.

De anpassas till deltagarnas ålder, levnadssituation och behov.

De är utformade för att inte öka deltagarnas rädsla, oro eller skuldkänslor.

Samtliga övningar är ”framgångsbaserade”, dvs. att övningarna anpassas till deltagarna så att de kan lyckas med dem och därmed känna ett större självförtroende.

Att det vi lär ut är realistiskt och speglar de situationer deltagarna kan hamna i, samt ger dem effektiva valmöjligheter för att handskas med dessa situationer.

Alla kurser innehåller praktiska övningar, rollspel och underhållande berättelser för att lära ut de olika färdigheterna.

Att deltagarna förstår att fysiskt självförsvar används som en sista möjlighet så att de inte använder teknikerna på ett olämpligt eller för dem farligt sätt.

Vi leder åldersanpassade rollspel med skicklighet, vänlighet och humor.

Vi skapar möjligheter att “lära sig genom att göra” och samtidigt ha roligt.

Vi fokuserar på positiva och praktiska lösningar barnen kan använda för att lämna eller stoppa problem så snabbt som möjligt.

Vi använder ett optimistiskt språk som är baserat på kunskap, istället för på rädsla. Vi lär till exempel barn att vara “uppmärksamma” istället för “försiktiga” och “säkerhet med främmande personer” istället för “faror med främmande personer”

Föräldrar, lärare och andra närstående vuxna är med på utbildningarna eftersom de har möjligheten att förstärka färdigheterna varje dag.

Vi erbjuder illustrerade publikationer för att hjälpa vuxna och barn fortsätta att öva på egen hand med samma positiva, framgångsbaserade och lösningsfokuserade förhållningssätt de upplever på våra utbildningar.

Kurstyper

Nedan ser du våra standardkurser – men vi skräddarsyr ofta utbildningar efter behov.

Kontakta oss för mer information och priser: 0793-51 49 28 eller info@kidpower.se

Kidpower Säkerhet för Småttingar 3 – 5 år och deras vuxna

Börja tidigt med en lekfull introduktion av färdigheter i folksäkerhet för barn 3 till 5 år. Med berättelser, mjukisdjur och interaktiva rollspel introducerar vi enkla men kraftfulla färdigheter för att hantera sårande ord, kolla först innan man tar på något som kan vara farligt, flytta sig bort från någon som gör någon som inte är trygg och säker och till exempel slänger sand eller leker hårdhänt, och att skaffa hjälp från vuxna de känner på ett effektivt sätt, även om de är upptagna.

Kidpower säkerhet för barn 5 – 8 år och deras vuxna

Barn lär sig tillsammans med sina föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående vuxna åldersanpassade färdigheter i Kidpower folksäkerhet och hur de kan öva färdigheterna tillsammans. Vår instruktör introducerar färdigheter barnen kan använda på en gång för att känna sig säkrare och får mer självförtroende när de hanterar problem med andra hemma, på lekplatsen och ute i världen. För varje steg hjälper vi både vuxna och barn så att de kan fortsätta att öva och förstärka kunskaperna efter utbildningen.

Kidpower säkerhet och självförsvar för barn 6 – 12 år och deras vuxna

Barn lär sig tillsammans med sina föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående vuxna åldersanpassade färdigheter i Kidpower Folksäkerhet och hur de kan öva färdigheterna tillsammans. Vår instruktör introducerar färdigheter barnen kan använda på en gång för att känna sig säkrare och får mer självförtroende när de hanterar andra hemma, på lekplatsen och ute i världen. För varje steg stödjer vi både vuxna och barn så att de kan fortsätta öva och förstärka kunskaperna efter utbildningen.

För denna åldersgrupp hjälper vi deltagare att hitta en balans mellan ökat oberoende och säkerhet. Kursen kan också innehåller fysisk självförsvarsträning. Självförsvarsövningar stärker barnens tro på sin egen förmåga att vara kraftfulla samtidigt som deras förståelse ökar för att fysiskt självförsvar alltid bara används i en nödsituation.

Familjekurs 6-12 år

Denna omfattande kurs innehåller ett kvällspass för föräldrar och andra vuxna i ett barns liv och två fyra timmar långa helgpass för barn mellan 6 och 14 år. Med individuellt anpassade rollspel tränas barnen i folksäkerhet passande för deras ålder, personlighet och livssituation.

Vi lär barn att använda ett tydligt kroppsspråk, sätta lämpliga gränser, vara säkra med främmande personer, hantera mobbning, och ta sig ur de flesta svåra situationer. Vi hjälper även familjer att utveckla säkerhetsregler och ett gemensamt språk för att prata med varandra om potentiellt obehagliga ämnen.

Självförsvarsövningar stärker barnens tro på sin egen förmåga att vara kraftfulla samtidigt som deras förståelse ökar för att fysiskt självförsvar alltid endast används i en nödsituation. De flesta barn tycker att den fysiska träningen är både spännande och kul.

Minst en förälder eller annan närstående vuxna utbildas under ett tretimmarspass för att vara säker på att varje familjemedlem kan hjälpa barnet med att färdigheterna upprätthålls.

Utbildningar för föräldrar

Kidpower lär föräldrar och vårdnadshavare både hur de kan skydda sina barn från faror och hur de kan lära barn färdigheter för att kunna ta hand om sin egen känslomässiga och fysiska säkerhet. Utbildning i folksäkerhet ger verktyg som människor i alla åldrar och förmågor kan använda för att förebygga problem och stärka relationer. 

Kidpower i skolan

Elever får, tillsammans med sina lärare, öva på färdigheter i folksäkerhet för att vara trygg och säkra både med främmande personer och folk de känner väl.

Privata konsultationer

Vi erbjuder  privatlektioner i ditt hem och har pass på 1-2 timmar helt och hållet anpassat till era behov.

Vi har också konsultationer via Skype där du får möjlighet att berätta vad du ser som ett problem eller vad du oroar dig för, diskutera olika lösningar samt få coachning med hur du kan hjälpa ditt barn att hantera problem och kunna vara trygg och säker i en mängd olika situationer.