Vuxna

Utbildningar för vuxna


Deltagare lär sig färdigheter för att hantera de vanligaste hoten mot vår personliga säkerhet på ett säkert och praktiskt sätt. Trots att de frågor vi tar upp är allvarliga är vår metod positiv och vårt fokus är alltid på att stärka våra deltagare.

Vad lär vi ut till vuxna?

I utbildningen ingår information om , och enkla praktiska övningar i att:

Förebygga och undvika problem. Att agera med uppmärksamhet, lugn och respektfullt självförtroende, att upptäcka problem långt innan de utvecklas och följa enkla säkerhetsprinciper.

Ta kontroll. Att vara fysiskt och känslomässigt säker med personer man inte känner, hantera en nödsituation, ta kontroll i en potentiellt farligt situation och använda sin röst och kropp för att stoppa ett överfall.

Skaffa hjälp. Att skrika på ett sätt som är effektivt och som kan både påkalla uppmärksamhet och avskräcka personen som besvärar en.

Sätta tydliga och lämpliga gränser. Hur man stoppar ovälkommen fysisk kontakt eller uppmärksamhet på ett effektivt sätt och därmed förebygger och minskar risken för övergrepp.

Skydda sig mot verbala angrepp. Hur man handskas med hotfulla och kränkande kommentarer.

Hantera trakasserier och mobbing. Hur man stoppar sexuella traksserier och skaffar hjälp.

Tekniker för att bygga upp sitt självförtroende.

Vår metod och pedagogik

För oss är det inte bara viktigt vad vi lär ut utan hur vi lär ut det. Följande punkter är grundläggande för våra utbildningar:

De är utformade så positiva, effektiva, säkra och känslomässigt stödjande som möjligt.

De är utformade för att inte öka deltagarnas rädsla eller skuldkänslor.

Det vi lär ut är realistiskt och speglar de situationer deltagarna kan hamna i, samt ger dem effektiva valmöjligheter för att handskas med dessa situationer.

Vi rollspelar vanliga situationer, såsom att hantera en arg kund på jobbet eller en påträngande person på en offentlig plats.

Vi övar på lösningar för att förebygga, undvika, de-eskalera och lämna problem så fort som möjligt.

Vi fokuserar på det positiva och vår egen förmåga att kunna bemöta problem på ett säkert och effektivt sätt.

Vi närmar oss innehållet med nyfikenhet, medkänsla och humor – inte med oro och rädsla.

Vi har roligt med färdigheterna och aktiviteterna och skapar en lättsam stämning trots att anledningarna till kursen är allvarliga.

Kurstyper

Nedan är våra standardkurser. Vi skräddarsyr också utbildningar utifrån behov.

Kontakta oss för mer information och priser: 0793-51 49 28 eller info@kidpower.se

Kortkurs

Detta är en interaktiv, intensiv och praktisk kurs som ger deltagare en introduktion till grunderna i Fullpower personlig säkerhet och självförsvar.

Antal deltagare: 15 eller enligt överenskommelse.
Antal timmar: 1-3

Endagkurs

En hel dag med praktiska övningar kring gränssättning, skydd mot verbala angrepp och fysiskt självförsvar.

Antal deltagare: 15 eller enligt överenskommelse
Antal timmar: 5

Helgkurs

En omfattande utbildning över två dagar (10 timmar) där deltagare lär sig det fulla spektrumet av Fullpower färdigheter.

Antal deltagare: 15 eller enligt överenskommelse
Antal timmar: 10 (2 x 5 timmar)

Presentation

En underhållande och interaktiv presentation för en större grupp.

Antal deltagare: Enligt överenskommelse
Antal timmar: 1-3