Kidpower International

Kidpower International


Irene van der Zande inspirerades att starta Kidpower 1985 efter att hon hade råkat ut för en obehaglig händelse. Hon ledde en grupp unga barn på en studieutflykt, när en man kom emot dem och hotade att ta ett av barnen. Irene ställde sig mellan mannen och barnen, där även hennes egen son och dotter ingick, och skrek åt mannen att lämna dem ifred. Med hjälp av folk runtomkring fick hon angriparen att lämna platsen.

Barnen var oskadda och återhämtade sig snabbt – men Irene var fortfarande skakad av händelsen och fast besluten att göra något för att hjälpa människor, särskilt barn, utveckla färdigheter och bygga upp sitt självförtroende för att ta kunna ta hand om sin egen säkerhet.

Irene samlade experter på kampsport, utbildning, psykisk hälsa, barnsäkerhet och brottsbekämpning för att arbeta med frågan. Hon bjöd in föräldrar och lärare för att hjälpa till och skapa effektiva program som verkligen gjorde något för att förebygga våld och övergrepp.

Tillsammans med Ellen Bass, som också är medförfattare till The Courage to Heal och Free Your Mind, grundade Irene den icke-vinstdrivande organisation Kidpower 1989. Organisationen utvecklades till Kidpower Teenpower Fullpower International som ett svar på den efterfrågan som fanns för utbildningar i “folksäkerhet” för att skydda människor i alla åldrar mot mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp, kidnappning och andra former av känslomässig och fysisk våld – och för att stärka dem genom att lära dem färdigheter. Vi kallar oss “Kidpower” för vi tillhandahåller utbildning och kompetens för de som är barn och de som har varit barn.

Idag är Kidpower en växande internationell organisation. Vi tjänat över 2 miljoner barn, tonåringar och vuxna, inklusive de med särskilda behov, över hela världen genom våra kurser och pedagogiska verktyg.

Internationellt

Kidpower International har haft utbildningar och gett konsultationer, antingen personligen eller på distans, i mer än 30 länder – på sex kontinenter! Dessutom utbildas och certifieras noggrant utvalda individer att leda lokala center för att organisera och undervisa utbildningar med vårt stöd och vår kvalitetssäkring. Våra center runt om i världen kan du hitta här.