Forskning & Utvärderingar

Forskning & utvärderingar


Finns det bevis på att Kidpower verkligen fungerar?

Den feedback och de utvärderingar vi får från våra kursdeltagare har alltid varit överväldigande positiva, och nästan alla som har haft direkt erfarenhet av våra tjänster ger Kidpower ett mycket högt betyg när det gäller relevans, effektivitet och kompetens.

Formella utvärderingar och forskning

Samtliga Kidpowers utbildningsprogram ses noggrant och kontinuerligt över för att säkerställa att de anpassas till evidensbaserad praxis vad det gäller förebyggande arbete och positiv praxis för barn och ungdomars utveckling. Utöver ordinarie utvärderingar från deltagare har Kidpowers utbildningsprogram genomgått flera formella utvärderingar av oberoende utvärderingsföretag i USA, Kanada och Nya Zeeland. Vi fortsätter att bedriva utvärderingsstudier för att säkerställa att våra tjänster uppnår våra mål, har en varaktig effekt för våra deltagare, och upprätthåller en hög kvalitet medan vi växer som organisation.

För dig som vill läsa mer finns här länkar till utvärderingar och forskning om Kidpower: