Om oss

OM OSS

Ett barns säkerhet och självkänsla är viktigare än att någon känner sig generad, besvärad eller upprörd.

Kidpowers grundläggande princip

Verksamhetsansvarig för Kidpower Sverige, Amanda Golert, sittandes längst fram till vänster,
när Kidpower Teenpower Fullpower International firar 30-års jubileums 2019 i Kalifornien, USA

Kidpower Teenpower Fullpower (förkortat Kidpower) är en internationell organisation vars uppgift är att hjälpa människor i alla åldrar att vara säkra, agera klokt och tro på sig själva.

Vårt mål är att våra självförtroendehöjande, vålds-, och övergreppsförebyggande tjänster blir tillgängliga för så många som möjligt — och speciellt de mest utsatta i våra samhällen.

Vårt syfte är att tillhandahålla en professionell träning av hög kvalitet som är känslomässigt och fysiskt säker för alla människor oavsett ålder, kultur, religion, ursprung, kön, politiska åsikter, sexuell läggning, genus identitet, civilstånd, fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och inkomst. Vi välkomnar alla som stödjer oss i vårt syfte och våra mål.

Våra utbildningar rekommenderas bland annat av lärare, terapeuter och yrkesverksamma inom brottsbekämpning och brottsofferstöd för att vara praktiska, positiva, effektiva, utformade för att vara känslomässigt och fysiskt säkra, effektiva och skräddarsydda för deltagarnas ålder och livssituation.

Vår uppgift

Att hjälpa människor i alla åldrar lära sig vara säkra, ta kloka beslut och tro på sig själva.

Vårt mål

Att utveckla och erbjuda ett brett utbud av det senaste och effektivaste inom positiva våldsförebyggande och självförtroendehöjande utbildningar.

Att skapa en internationell organisation för att tillhandahålla självskyddsträning och självförtroendehöjande utbildning av hög kvalité till så många som möjligt.

Att etablera en stabil organisation som kan fortsätta detta arbete så länge det behövs.

Våra värderingar

Vi gör vårt bästa för att vara:

Ärliga. Vi är en ärlig organisation där alla som berörs av oss inte bara ska känna att de har möjligheten utan även skyldigheten att tala om när något inte känns bra eller inte fungerar för dem. Speciellt om det är något som inte känns bra eller som får dem att känna sig förvirrade eller oroliga.

I ständig utveckling. Vi vill att vår organisation och vårt arbete ständigt ska utvecklas på alla nivåer. Vi söker hela tiden efter förbättringar, så att ingen del av vår verksamhet stagnerar.

Rättvisa. Vi ser till att ha tydliga överenskommelser och riktlinjer och upprätthåller dessa. Vi gör vårt bästa för att vara rättvisa mot, och respektera alla människor som är delaktiga i vårt arbete; personal, volontärer, kursdeltagare, styrelse, bidragsgivare etc.

Stödjande. Vi är en stödjande förening där människor uppmuntras att göra det som fungerar för dem för att hjälpa till samtidigt som de tar hand om sig själva. Vi gör vårt bästa för att alla skall kunna göra vad det kan göra – och inte känna skuld för vad de inte kan göra.

Produktiva. Vi använder vår egen och andras tid så effektivt som möjligt.

Säkra. Vi ser till att den fysiska och känslomässiga säkerheten är så omfattande som möjligt. Både för de som arbetar i vår organisation och de som vi utbildar.

Lagmedlemmar. Vi arbetar som ett lag med varandra, med våra kursdeltagare och med andra inblandade för att kunna erbjuda den bästa hjälpen för så många som möjligt.

Förutseende. Vi identifierar problem så tidigt som möjligt och agerar så fort som möjligt för att lösa dem. Vi planerar även för nya utmaningar.

Modiga. Vi gör vårt bästa för att hantera rädsla, genans och andra obekväma känslor i syfte att kunna upprätthålla våra värderingar. Vi låter inte heller dessa känslor stoppa oss från att arbeta mot våra mål.

Inkluderande. Vi välkomnar alla oavsett, ålder, kultur, kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, genus identitet, politiska åsikter, funktionsvariation, ekonomisk eller social situation som vill hjälpa oss uppnå vårt ändamål – och som stödjer våra mål och värderingar.