KIDPOWER VUXEN OCH BARN KURS

För barn 6 till 12 år och deras vuxna

Denna praktiska och positiva kurs ger föräldrar, och andra närstående vuxna, möjligheten att lära sig “folksäkerhet” tillsammans med barn mellan 6 och 12 år.

Ni får lära er och öva tillsammans på ett sätt som är anpassat till barnens ålder. Syftet är att deltagarna – både barn och vuxna – ska på ett roligt och lättsamt sätt lära sig färdigheter och säkerhetsvanor som de kan använda hela livet.

Vår instruktör introducerar färdigheter barnen kan använda på en gång för att känna sig säkrare och får mer självförtroende när de hanterar problem med andra hemma, på lekplatsen och ute i världen. För varje steg hjälper vi både vuxna och barn så att de kan fortsätta att öva och förstärka kunskaperna efter utbildningen.

För de yngre deltagarna ligger fokus på att ha roligt samtidigt som man lär sig säkerhetskunskaper. För de äldre deltagarna hjälper vi er att hitta en balans mellan ökat oberoende och säkerhet. Kursen innehåller även fysisk självförsvarsträning. Självförsvarsövningar stärker barnens tro på sin egen förmåga att vara kraftfulla samtidigt som deras förståelse ökar för att fysiskt självförsvar alltid bara används i en nödsituation.

Datum: 18 november, 2017
Tid: 11.00-15.00
Plats: Södermalm, Stockholm.
Pris: 600 kr per barn (Vuxna gratis).
Anmälan: http://bit.ly/2eC6feO
Frågor: info@kidpower.se eller 08-508 666 04

Begränsat antal deltagare så att instruktören kan ge individuell uppmärksamhet till alla deltagare. Minst en närstående vuxen per familj måste delta med barnet/barnen – men fler vuxna är välkomna att delta utan extra kostnad! Ju fler vuxna runt barnen som kan dessa kunskaper desto med stöd får de att upprätthålla och använda sina färdigheter.

Mer information om våra kurser för barn