Teenpower självförsvarskurs för ungdomar 13 till 18 år

Deltagare övar färdigheter för att sätta gränser, skydda sig mot verbala angrepp och försvara sig fysiskt.

Med en praktisk, saklig och optimistisk pedagogik – och ett innehåll som är relevant för ungdomar – fokuserar kursen på att ge deltagare verktyg att navigera sin värld med självförtroende och säkerhet. Deltagare övar färdigheter för att sätta gränser, skydda sig mot verbala angrepp och försvara sig fysiskt.

Inga förkunskaper krävs. kursen hålls i samarbete med Sensus Studieförbund. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller teckenspråkstolk vid anmälan.

Datum: 14 november, 2017
Tid: 16.30-19:30
Plats: Södermalm, Stockholm.
Pris: 450 kronor.
Anmälan och information: http://bit.ly/2xT6RBs

För mer information om våra kurser för ungdomar.