FULLPOWER SJÄLVFÖRSVAR FÖR VUXNA

Med en praktisk, saklig och optimistisk pedagogik fokuserar kursen på att ge deltagare verktyg att navigera sin värld med självförtroende och säkerhet. Deltagare övar färdigheter för att sätta gränser, skydda sig mot verbala angrepp och försvara sig fysiskt.

Från 18 år. Inga förkunskaper krävs. Kursen hålls i samarbete med Sensus Studieförbund. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller teckenspråkstolk vid anmälan.

Datum: 24 oktober, 2017
Tid: 18.00-21:00
Plats: Södermalm, Stockholm.
Pris: 450 kronor.
Anmälan och information: http://bit.ly/2xT6RBs