SÄKERHET FÖR SMÅTTINGAR

En kurs i ”Folksäkerhet” för barn i åldern 3 till 5 år och deras vuxna

Kidpower förbereder vuxna och barn att utveckla hälsosamma relationer och ta säkra beslut med andra människor inklusive främmande personer, syskon, jämnåriga, och andra de känner.

Med hjälp av berättelser, dockor, lekar och roliga, interatkiva rollspel lär sig din familj färdigheter i ”Folksäkerhet” som kan användas för att lägga märke till, undvika, och få hjälp med vanliga problem såsom hårdhänta leker och sandkastande. Vi kommer att öva på att:

  • Vara och agera uppmärksam.
  • Skydda sig från elaka, sårande och kränkande ord.
  • Skaffa hjälp från upptagna vuxna.
  • Kolla först med vuxna.
  • Stoppa ovälkommen fysisk kontakt.
  • Sätta gränser.
  • Använda rösten som ett säkerhetsredskap.
  • Flytta sig bort från eventuella problem.

Denna kurs är lämplig för barn i ålder 3-5 år som är bekväma i en grupp med andra barn; kan följa en lärares instruktioner, och som gillar att sitta i 10-15 minuter och till exempel lyssna på en berättelse. Två tillfällen. Begränsat antal deltagare. Bindande anmälan.

Kidpower får positiva utvärderingar och rekommendationer på grund av vårt genomgående åldersanpassade, effektiva och positiva tillvägagångssätt att undervisa skydd av barn, positiv kommunikation och säkerhet i relationer.”

Datum: 21 och 28 oktober, 2017
Tid: 10.00-10.50
Plats: Södermalm, Stockholm.
Pris: 200 kr per barn (Vuxna gratis).
Anmälan: http://bit.ly/2eC6feO
Frågor: info@kidpower.se eller 08-508 666 04

Begränsat antal deltagare så att instruktören kan ge individuell uppmärksamhet till alla deltagare. Minst en närstående vuxen per familj måste delta med barnet/barnen – men fler vuxna är välkomna att delta utan extra kostnad! Ju fler vuxna runt barnen som kan dessa kunskaper desto med stöd får de att upprätthålla och använda sina färdigheter.