På grund av deras ökade självständighet löper ungdomar en speciellt stor risk att mötas av våld och kränkningar. Teenpower fokuserar på att förbereda ungdomar att navigera sin värld på ett trygg och säkert sätt med självförtroende.

Vad lär vi ut till ungdomar?

Teenpowers metod

Utbildningar för ungdomar

Vad lär vi ut till ungdomar?

Ungdomarna får öva på ett brett spektrum av olika färdigheter i Teenpower personlig säkerhet, bland annat:

 1. Att hantera mobbning och grupptryck
 2. Lära sig att säga “nej” på ett effektivt sätt
 3. Hantera känslomässiga “triggare”
 4. Förebygga våld innan det eskalerar
 5. Sätta gränser och hantera konflikter
 6. Skaffa hjälp
 7. Fysiskt självförsvar för att ta sig ur en våldsam situation om de är i fara och inte kan ta sig därifrån.

Teenpowers metod

 1. Vi använder rollspel, “lära sig genom att göra”, intressanta aktiviteter, och mycket humor.
 2. Vi fokuserar på det positiva och kraften ungdomar har för att undvika trakasserier och avleda våld.
 3. Vi använder ett positivt språk som inte är baserat på skrämseltaktik.
 4. Vi lär ut på ett positivt, vardagligt sätt som är relevant för ungdomarna.

Utbildningar för ungdomar

Detta är våra standardkurser – men vi skräddarsyr ofta utbildningar efter behov. Så här arrangerar du en kurs.

Vill du anmäla ditt barn till en kurs? Läs mer!

Personlig Säkerhet för ungdomar 13-18 år

Denna engagerande och praktiska utbildning ger ungdomar möjlighet att lära sig och öva på att använda färdigheter i gränssättning, uppmärksamhet, förmågan att stå upp för andra och att trappa ned situationer för att förebygga våld. Oftast arrangeras dessa kurser av ungdomsgrupper, fritidsgårdar eller högstadieskolor. Träning i fysisk självförsvar ingår i inte i denna kurstyp.

Antal deltagare: Maximalt 2o
Antal timmar: 1-3

Självförsvar för ungdomar 13-18 år

På denna positiva utbildning får deltagarna lära sig och öva färdigheter för att hantera verbala angrepp, grupptryck och trakasserier. Deltagarna tränar också på fysiskt självförsvar för att ta sig ur en farlig situation.

Antal deltagare: Maximalt 20
Antal timmar: 1-5

Helgkurs för ungdomar 13-18 år

Denna omfattande kurs innehåller två dagar fulla med övningar i personlig säkerhet och fysiskt självförsvar anpassat helt till ungdomarnas behov och livssituation med mycket individuell handledning.

Antal deltagare: Maximalt 15
Antal timmar: 10 (2×5 timmar)

Teenpower i skolan för ungdomar 13-18 år

Elever får, tillsammans med sina lärare, öva på färdigheter för att vara säker både med främmande personer och folk de känner. Läs mer!

Teenpower för vuxna

Vuxna lär sig vårt positiva och effektiva sätt att diskutera och öva personlig säkerhet, självförtroende och kunskaper i gränssättnings med ungdomar för att kunna använda i sitt arbete.

Privata konsultationer

En egen kurs för dig och ditt barn helt och hållet anpassat till era behov eller en privat konsultation via Skype för att diskutera lösningar på ditt barns specifika behov.

För mer information mejla oss eller ring 08-508 666 04