Barn kan råka ut för utmanande situationer hemma, i skolan, på nätet och ute i världen. Kidpower lär barn positiva, praktiska och effektiva sätt att hantera situationer som handlar om deras trygghet och säkerhet. Att se världen genom barnens ögon är grunden för allt vi gör.

Vad lär vi ut till barnen?

Kidpowers metod

Kurser för barn

Vad lär vi ut till barnen?

Färdigheter i folksäkerhet som barn i alla åldrar kan använda för att skapa trygga, säkra och positiva erfarenheter med andra är bland annat:

 1. Hur man agerar med uppmärksamhet, lugn och självförtroende.
 2. Hur man tar kontroll.
 3. Hur man skaffar hjälp.
 4. Hur man sätter tydliga och lämpliga gränser.
 5. Hur man stoppar ovälkommen och olämplig fysisk kontakt och någon som retas.
 6. Hur man skyddar sig mot elaka och sårande ord.

Vi lär ut fysiskt självförsvar till barn från sex år och uppåt. De kurser som innehåller fysiskt självförsvar börjar alltid med en omfattande träning i många andra färdigheter så att barn lär sig förhindra, undvika, lämna eller trappa ned problem. Vårt mål är att ge barn en så bred kompetens som möjligt.

Kidpowers metod

 1. Vi leder åldersanpassade rollspel med skicklighet, vänlighet och humor.
 2. Vi skapar möjligheter att “lära sig genom att göra” och samtidigt ha roligt.
 3. Vi fokuserar på positiva och praktiska lösningar barnen kan använda för att lämna eller stoppa problem så snabbt som möjligt.
 4. Vi använder ett optimistiskt språk som är baserat på kunskap, istället för på rädsla. Vi lär till exempel barn att vara “uppmärksamma” istället för “försiktiga” och “säkerhet med främmande personer” istället för “faror med främmande personer”
 5. Föräldrar, lärare och andra närstående vuxna är med på utbildningarna eftersom de har möjligheten att förstärka färdigheterna varje dag.
 6. Vi erbjuder illustrerade publikationer för att hjälpa vuxna och barn fortsätta att öva på egen hand med samma positiva, framgångsbaserade och lösningsfokuserade förhållningssätt de upplever på våra utbildningar.

Kurser för barn

Detta är våra standardkurser – men vi skräddarsyr ofta utbildningar efter behov. Så här arrangerar du en kurs.

Vill du anmäla ditt barn till en kurs? Läs mer här!

Säkerhet för Småttingar 3 – 5 år

Börja tidigt med en lekfull introduktion av färdigheter i folksäkerhet för barn 3 till 5 år. Med berättelser, mjukisdjur och interaktiva rollspel introducerar vi enkla men kraftfulla färdigheter för att hantera sårande ord, kolla först innan man tar på något som kan vara farligt, flytta sig bort från någon som gör någon som inte är trygg och säker och till exempel slänger sand eller leker hårdhänt, och att skaffa hjälp från vuxna de känner på ett effektivt sätt, även om de är upptagna.

Utbildningen kan hållas på en förskola eller för en privat grupp föräldrar och andra närstående.

Antal deltagare: Maximalt 15 barn + minst en närstående vuxen per familj eller personal.
Antal timmar: 1

Vuxen och Barnkurs 5 – 8 år

Barn lär sig tillsammans med sina föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående vuxna åldersanpassade färdigheter i Kidpower folksäkerhet och hur de kan öva färdigheterna tillsammans. Vår instruktör introducerar färdigheter barnen kan använda på en gång för att känna sig säkrare och får mer självförtroende när de hanterar problem med andra hemma, på lekplatsen och ute i världen. För varje steg hjälper vi både vuxna och barn så att de kan fortsätta att öva och förstärka kunskaperna efter utbildningen.

För denna åldersgrupp ligger fokus på att ha roligt samtidigt som man lär sig säkerhetskunskaper.

Antal deltagare: Maximalt 20 barn + minst en närstående vuxen per familj.
Antal timmar: 1-4

Vuxen och Barnkurs 6 – 12 år

Barn lär sig tillsammans med sina föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående vuxna åldersanpassade färdigheter i Kidpower Folksäkerhet och hur de kan öva färdigheterna tillsammans. Vår instruktör introducerar färdigheter barnen kan använda på en gång för att känna sig säkrare och får mer självförtroende när de hanterar andra hemma, på lekplatsen och ute i världen. För varje steg stödjer vi både vuxna och barn så att de kan fortsätta öva och förstärka kunskaperna efter utbildningen.

För denna åldersgrupp hjälper vi deltagare att hitta en balans mellan ökat oberoende och säkerhet. Kursen kan också innehåller fysisk självförsvarsträning. Självförsvarsövningar stärker barnens tro på sin egen förmåga att vara kraftfulla samtidigt som deras förståelse ökar för att fysiskt självförsvar alltid bara används i en nödsituation.

Antal deltagare: Maximalt 20 barn + minst en närstående vuxen per familj.
Antal timmar: 2-4

Familjekurs 6-12 år

Denna omfattande kurs innehåller ett kvällspass för föräldrar och andra vuxna i ett barns liv och två fyra timmar långa helgpass för barn mellan 6 och 14 år. Med individuellt anpassade rollspel tränas barnen i folksäkerhet passande för deras ålder, personlighet och livssituation.

Vi lär barn att använda ett tydligt kroppsspråk, sätta lämpliga gränser, vara säkra med främmande personer, hantera mobbning, och ta sig ur de flesta svåra situationer. Vi hjälper även familjer att utveckla säkerhetsregler och ett gemensamt språk för att prata med varandra om potentiellt obehagliga ämnen.

Självförsvarsövningar stärker barnens tro på sin egen förmåga att vara kraftfulla samtidigt som deras förståelse ökar för att fysiskt självförsvar alltid endast används i en nödsituation. De flesta barn tycker att den fysiska träningen är både spännande och kul.

Minst en förälder eller annan närstående vuxna utbildas under ett tretimmarspass för att vara säker på att varje familjemedlem kan hjälpa barnet med att färdigheterna upprätthålls.

Antal deltagare: Maximalt 15 barn. Antal vuxna på vuxenutbildningen är obegränsat.
Antal timmar: 11 (3 timmar för vuxen utbildningen + 2 x 4 timmar för barnen)

Kidpower i skolan

Elever får, tillsammans med sina lärare, öva på färdigheter i folksäkerhet för att vara trygg och säkra både med främmande personer och folk de känner väl.

Antal deltagare: Anpassas efter behov.
Antal timmar: Denna kurs kan anpassas till skolans schema och kan vara en kortare introduktion till en hel dag av aktiviteter.

Privata konsultationer

Vi erbjuder också privatlektioner. Då kommer vi hem till dig och ditt barn och har ett pass på 1-2 timmar helt och hållet anpassat till era behov.

Ett annat alternativ är våra konsultationer via Skype. Detta är en billigare lösning än en privat lektion där du får möjlighet att berätta vad du ser som ett problem eller vad du oroar dig för, diskutera olika lösningar samt få coachning med hur du kan hjälpa ditt barn att hantera problem och kunna vara trygg och säker i en mängd olika situationer.

Läs även om Kidpower för vuxna

För mer information mejla oss eller ring 08-508 666 04