Klicka på frågan för att se svaret!

Hur anmäler jag mig eller mitt barn till en kurs?

Ibland arrangerar vi kurser i Stockholm som enskilda kan anmäla sig till. Läs mer 

Har ni kurser utanför Stockholm som jag kan anmäla mig - eller mitt barn - till?

Tyvärr kan vi inte erbjuda det i nuläget, men du kan arrangera en kurs på din ort med hjälp av oss. Vi kommer till er och håller utbildningen. Läs mer 

Hur arrangerar jag en kurs?

Det är enkelt att anordna en kurs för din skola, organisation eller grupp, allt du behöver är lite tid och tillgång till en lämplig lokal. Läs mer 

Blir inte mitt barn rädd av att gå en kurs?

Vårt sätt att undervisa introducerar begrepp och färdigheter på ett sätt som är utformade för att vara roligt – inte skrämmande. Vi kan inte lova att ditt barn inte kommer att bli rädd, men vi har utbildat tusentals barn och inte en enda förälder har återkommit till oss för att klaga att deras barn blev räddare efter utbildningen. Istället säger de flesta föräldrar att deras barn känner sig mindre oroliga efter att ha deltagit i en kurs, och att de har fått bättre verktyg för att hantera rädsla när den känslan kommer upp.

Vi fokuserar på vad barnen behöver göra, snarare än på de problem de kan råka ut för. Till exempel, istället för att “förebygga att brinna upp” lär vi barn färdigheter i brandsäkerhet. Istället för att “förebygga att drunkna” lär vi barn färdigheter i vattensäkerhet. På samma sätt fungerar det bäst att lära barn färdigheter i “folksäkerhet” istället för att gå in på detaljer om hur människor kan skada barn.

Hur gör jag för att övertyga mitt barn att gå en kurs?

Mer än hälften av de unga som deltar i våra utbildningar har sagt till sina vuxna innan kursen att de inte vill. Nästan alla deltagare har roligt när de väl kommer till kursen, men ibland kan de argumentera med sina föräldrar ända tills vi börjar.

Anledningen till motståndet är ofta för att de egentligen inte vet vad som kommer att hända på kursen. Ibland kan det bero på oro över de frågor vi ska jobba med och de kan till exempel säga att det är tråkigt. De kan även tycka att de redan vet allt. Som vuxen är det viktigt att förstå att våra kurser handlar om hälsa och säkerhet, inte om en allmän fritidssysselsättning, och att vi därför se kursen som ytterligare ett viktigt “måste” i barnets liv.

Även om ett barn kan förstå begreppen, är det inte samma sak som att få en chans att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna följa och använda dessa begrepp i verkligheten. Precis som med alla andra färdigheter förhöjer dessutom repetition förståelsen av, och förmågan att använda, begreppen. 

Har du en fråga som inte är med här? Kontakta oss!