Kidpower lär ut “folksäkerhet”. Med det menar vi praktiska och användbara färdigheter för att ta hand om sin egen – och andras – känslomässiga och fysiska säkerhet.

Vi samarbetar med en mängd olika grupper: förskolor, skolor, organisationer, landsting, företag, myndigheter, fritidsgårdar, institutioner, fackföreningar och privata grupper.

Vi har “prova på” kurser, helgkurser, privatlektioner och presentationer för större grupper. Vårt utbud av anpassas alltid till deltagarnas behov och förutsättningar.

För oss är det inte bara viktigt vad vi lär ut, utan även hur vi lär ut det. Följande punkter är grundläggande för våra utbildningar:

  • De är utformade så positiva, effektiva, säkra och stödjande som möjligt.
  • De är interaktiva och baserade på den pedagogiska filosofin att alla lär sig bättre om de får möjligheten att öva praktiskt, snarare än att bara prata om eller se färdigheter och tekniker.
  • De anpassas till deltagarnas ålder, levnadssituation och behov.
  • De är utformade för att inte öka deltagarnas rädsla eller skuldkänslor.
  • Att samtliga övningar är ”framgångsbaserade”, dvs. att övningarna anpassas till deltagarna så att de kan lyckas med dem och därmed kan känna ett större självförtroende.
  • Att det vi lär ut är realistiskt och speglar de situationer deltagarna kan hamna i, samt ger dem effektiva valmöjligheter för att handskas med dessa situationer.
  • Att deltagare får möjligheten att praktiskt öva, på ett framgångsrikt sätt, varje idé vi presenterar.
  • Alla kurser innehåller övningar, rollspel och berättelser för att lära ut de olika färdigheterna.
  • Att deltagarna får en förståelse för att fysiskt självförsvar används som en sista möjlighet så att de inte använder teknikerna på ett olämpligt eller för dem farligt sätt.