Självförsvarskurs för ungdomar 13 – 18 år

Med en praktisk och optimistisk pedagogik fokuserar kursen på att ge deltagare färdigheter för att sätta gränser, skydda sig mot verbala angrepp och försvara sig fysiskt. Allt anpassat till deltagarnas ålder.

Vi övar på lösningar för att förebygga, undvika, och stoppa problem så fort som möjligt. Vi fokuserar på det positiva och vår egen förmåga att kunna bemöta problem på ett säkert och effektivt sätt. Vi närmar oss innehållet med nyfikenhet, medkänsla och humor – inte med oro och rädsla. Även om ämnet är allvarligt så gör vi kursen lättsam för att kunna ha roligt med färdigheterna och aktiviteterna.

DATUM: 23 mars, 2019
TID. 11:00-14:00
PLATS: Tjurbergsgatan 27. Tbana Skanstull.
PRIS: 450 kr

13 till 18 år. Inga förkunskaper krävs. Lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade.

Anmälan: https://bit.ly/2Wtqs7C