Kidpower Teenpower Fullpower Sverige är en icke-vinstdrivande organisation. Vi stöds inte av några kommunal eller statliga bidrag och är beroende av våra kursavgifter för att kunna driva vår verksamhet.

Våra utbildningar erbjuder en professionell träning av hög kvalité som de flesta deltagare säger har påverkat deras liv väldigt positiv. Mycket tid och arbete läggs ned av vår förening för att ständigt utveckla våra kurser och vi lägger stor tonvikt vid att våra instruktörer är välutbildade, effektiva och professionella.

VÄNLIGEN SÄTT IN DIN DONATION PÅ PLUSGIRO 160 75 96-2 Kidpower Sverige

Märk talongen “Donation”

STORT TACK!