Deltagare lär sig hantera hotfulla situationer.

Med en praktisk, saklig och optimistisk pedagogik fokuserar kursen på att ge deltagare verktyg att navigera sin värld med självförtroende och säkerhet. Deltagare övar färdigheter för att sätta gränser, skydda sig mot verbala angrepp och försvara sig fysiskt.

Från 18 år. I samarbete med Sensus studieförbund Stockholm. Inga förkunskaper krävs. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller teckenspråkstolk vid anmälan.

För mer information och anmälan:

Denna kurs är genomförd