Deltagare lär sig att förebygga, undvika och hantera kränkningar, hot och våld.

Vi tränar på praktiska och enkla färdigheter för att sätta gränser, skydda sig mot verbala angrepp samt försvara sig fysiskt.

Inga förkunskaper krävs. 13 – 18 år.

Torsdag 15 oktober, 2015.

Ett tillfälle: 16:30 – 19:00

Medborgarplatsen, Stockholm

I samarbete med Sensus Studieförbund Stockholm.

För anmälan: http://sensus.se/Kurser/Sjalvforsvarskurs-for-ungdomar-13—18-ar-422845/

Läs mer om våra utbildningar för ungdomar här!