Med en praktisk, saklig och optimistisk pedagogik – och ett innehåll som är relevant för ungdomar – fokuserar kursen på att ge deltagare verktyg att navigera sin värld med självförtroende och säkerhet. Vi baserar inte innehållet på rädsla utan bygger på handlingskraften ungdomar har och en positiv världsbild.

Kursen innehåller träning i hur man hanterar mobbning och grupptryck, säger “nej” på ett effektivt sätt, förebygger våld innan det eskalerar, sätter gränser och hanterar konflikter, skaffar hjälp och försvarar sig fysiskt.

Anmälan:

Denna kurs är genomförd.

Pu kursen lär sig deltagare att sätta bestämda och tydliga gränser.