self_commitment - Swedish

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna månad vill Kidpower – tillsammans med individer, familjer, skolor, organisationer, företag och myndigheter – inspirera och stödja vuxnas ledarskap runtom i världen för att främja och skydda ungas säkerhet och välbefinnande. Vi hoppas att du vill vara med! Tillsammans kan vi förvandla rädslan för mobbning, våld och övergrepp till en framtid av livslång säkerhet och framgång för dagens unga!

För mer information: www.childprotectionmonth.org