Finns det bevis på att Kidpower verkligen fungerar?

Den feedback och de utvärderingar vi får från våra kursdeltagare har alltid varit överväldigande positiva, och nästan alla som har haft direkt erfarenhet av våra tjänster ger Kidpower ett mycket högt betyg när det gäller relevans, effektivitet och kompetens.

Formella utvärderingar och forskning

Samtliga Kidpowers utbildningsprogram ses noggrant och kontinuerligt över för att säkerställa att de anpassas till evidensbaserad praxis vad det gäller förebyggande arbete och positiv praxis för barn och ungdomars utveckling. Utöver ordinarie utvärderingar från deltagare har Kidpowers utbildningsprogram genomgått flera formella utvärderingar av oberoende utvärderingsföretag i USA, Kanada och Nya Zeeland. Vi fortsätter att bedriva utvärderingsstudier för att säkerställa att våra tjänster uppnår våra mål, har en varaktig effekt för våra deltagare, och upprätthåller en hög kvalitet medan vi växer som organisation.

För dig som vill läsa mer finns här länkar till utvärderingar och forskning om Kidpower:

  1. 2010 Ruddie Memorial Youth Foundation-funded Shattuck Applied Research and Evaluation Study documenting effectiveness of the Kidpower Everyday Safety Program in Santa Cruz, California
  2. 2006 Colorado Trust-funded JVA Study documenting positive skill outcomes of the Personal Safety Project for special education students in Colorado Springs, Colorado
  3. 2006 Quebec study by Sylviane Raymond documenting positive modification of children’s behavior over time in Kidpower Day Care Project
  4. 2005 Tood Foundation-funded study of New Zealand Kidpower school program documenting learning skills and use of skills and increased confidence of children 8-12
  5. 2004 Lucile Packard Foundation for Children’s Health-funded study by LaFrance Associates documenting reports from parents and teachers of 550 Head Start children documenting reports from parents and teachers of effectiveness of the Kidpower Program
  6. 2002 doctoral dissertation by Kim Leisey, Ph.D. of early adolescent girls who described how self-protection training of the kind provided by Kidpower helped them feel safe