Upphovsrätt

Copyright © 2008-2013 Irene van der Zande med licens att använda till Kidpower Teenpower Fullpower Sverige. Användarvillkor finns nedan.

Kidpower och Kidpower Teenpower Fullpower Internationals namn och logotyp, och alla relaterade produkter och tjänster är varumärken och copyright egendom av Irene van der Zande med tillstånd att använda för att Kidpower Teenpower Fullpower International. Alla andra produkter och tjänster märken häri är varumärken som tillhör respektive ägare. Det är inte tillåtet att använda någon av Kidpower Teenpower Fullpowers eller tredje parts varumärken eller logotyper utan föregående skriftligt medgivande från Irene van der Zande.

Äganderätt

Materialet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter och lagar. Till exempel äger Irene van der Zande upphovsrätt i valet, organisation, arrangemang och förbättring av materialet, liksom i det material ursprungliga sig själv. Tredje part vars Material visas på denna webbplats äger upphovsrätten till material ursprungliga dem.

Användarvillkor för artiklar, publikationer och utbildningsmaterial

Som en en icke vinstdrivande organisation, är Kidpowers vision att arbeta tillsammans för att bygga kulturer grundade på omtanke, respekt och säkerhet för alla, överallt.

Vårt uppdrag är att ge människor de Kidpower verktyg i “folksäkerhet” de behöver för att leda säkrare, mer positiva liv – och användning av vårt program på olika platser av olika människor hjälper till att främja detta uppdrag.

Syftet med våra användarvillkor är att dela Kidpowers material på ett sätt som: är hållbart för vår organisation, skyddar vår upphovsrätt, upprätthåller våra kvalitetskrav, dokumenterar användandet av vårt program, och ökar vår synlighet så att andra kan lära sig om, och dra nytta av våra tjänster.

Du kan använda så många länkar till artiklar på vår webbplats som du vill utan begränsningar, eftersom detta hjälper människor att hitta vår webbplats. Du kan också reproducera våra PDF-artiklar för personlig eller icke-kommersiellt bruk, eftersom dessa inkluderar vårt logotyp samt kontakt-, och copyrightinformation. I bägge fallen skulle vi verkligen uppskatta om du låter oss veta eftersom det hjälper oss att dokumentera hur vårt material används. Kontakta oss.

Om du vill publicera eller använda våra artiklar eller utbildningsmaterial i annan digitalt eller tryckt format, innefattar våra användarvillkor följande:

  1. Kontakta oss för att få tillstånd att använda. Förklara vilka artiklar eller utbildningsmaterial du vill använda och hur du vill använda det. Vi ger normalt tillstånd för personliga och icke-kommersiella syften så länge som våra användarvillkor följs.
  2. Informera synligt och tydligt i början av artikeln eller annan användning för all användning av vårt program att det är Kidpowers artikel eller utbildningsmaterial och berätta för andra hur man når oss – både internationellt och genom ett lokalt center. Vänligen ha aktiva länkar för något som används elektroniskt, med en hänvisning till en länk till om några specifika artiklar används och vår logotyp om du använder grafik.Till exempel: i början av varje använd artikel eller annat utbildningsmaterial som i stor utsträckning citeras eller parafraseras, vänligen använd följande information som en inledning eller kommentar: “Tack till Kidpower Teenpower Fullpower International och (författarens namn) för tillstånd att använda denna upphovsrättsskyddade artikeln. Kidpower är en icke-vinstrdivande global ledare som levererar säkerhetsutbildningar för att förebygga och stoppa mobbning, våld och övergrepp. För mer information, se www.kidpower.org eller kontakta safety@kidpower.org. För information om tjänster i Sverige, kontakta Kidpower Sverige, www.kidpower.se eller info@kidpower.se”.
  3. INTE använda Kidpower Teenpower Fullpower organisatoriska eller programnamn eller upphovsrättsskyddade organisatoriska och programbeskrivning språk för din egen marknadsföring eller insamling eftersom detta kan ge en förvirrande intryck av att du är en del av vår organisation – om du inte naturligtvis faktiskt har utvecklat ett samarbete med vår organisation och får utbildning och behörighet att företräda oss i ditt område.
  4. Att inkludera Kidpowers namn samt artikelns titel och/eller författare.
  5. Att lägga till vår upphovsrätts i ditt nyhetsblad där du har din egen upphovsrätt: [Rubrik] återges med särskilt tillstånd. Copyright (c) Irene van der Zande 201. Alla rättigheter förbehållna. www.kidpower.org.
  6. Att inte publicera mer än två av våra artiklar samtidigt på din webbplats. Vi har fått rådet att det skadar både din och vår Google-ranking att ha för mycket dubblering av material på våra webbplatser, så vi måste begränsa antalet du använder på en gång – men du kan rotera dem om du vill. Faktum är att många grupper skickar våra artiklar ut till sina medlemmar i deras nyhetsbrev, bloggar och andra publikationer.
  7. Att låta oss veta om något av dessa krav inte fungerar för dig så kan vi diskutera och se om vi kan lista ut hur du delar vårt material på ett sätt som uppfyller både våra behov.
  8. Att berätta för oss hur användningen av våra idéer eller material gynnade dina läsare eller personer som du tjänar, och att dela med dig av berättelser och kommentarer.