Kidpower Teenpower Fullpower Sverige är en partipolitiskt, ekonomiskt och religiöst obunden icke-vinstdrivande organisation som startades 1999. Vi har vårt säte i Stockholm och har hela landet som vårt verksamhetsområde.

Kidpower Sverige är en del av Kidpower Teenpower Fullpower International som är en global ledare i våldsförebyggande utbildningar och har tjänat över 4.4 miljoner människor i alla åldrar över sex kontinenter sedan 1989. Istället för att använda rädsla för att lära ut hur man förebygger våld fokuserar vår metod på att göra det roligt att lära sig vara säker och skapa vanor som kan öka tryggheten för unga och vuxna, och som kan finnas till hands livet ut.

Amanda Golert, Verksamhetsansvarig och instruktör

“Jag arbetar med Kidpower för jag vill sprida kunskap om säkerhet till alla på ett enkelt och praktiskt sätt  – vilket jag tycker Kidpower gör. Att grunden i det hela dessutom är att ha roligt tilltalar mig väldigt mycket!!”

Amanda Golert är anställd som verksamhetsansvarig och instruktör. Amanda Golert har sedan 1994 lärt ut självförsvar och personlig säkerhet till tusentals barn, ungdomar och vuxna. 1999 startade hon det svenska centret av Kidpower Teenpower Fullpower och har sedan dess drivit verksamheten. Hon är även aktiv inom Kidpower International där hon är ”Training and Curriculum Consultant”. Det innebär bland annat att hon leder de internationella instruktörsträningarna och utvecklar samtliga utbildningsprogram som finns inom organisationen. Dessutom har hon illustrerat flera av organisationens publikationer.

Hon gick sin första instruktörsutbildning hos Petra Östergren som var en av pionjärerna i Sverige vad det gäller självförsvar för kvinnor. Sedan dess har hon vidareutbildat sig inom Kidpower och även andra system – främst i USA.

1994 startade hon sitt företag Allakan Personlig Säkerhet där hon både utbildat ungdomar och vuxna i självförsvar samt även personal som är utsatta för hot och våld i arbetslivet.

Hon har tränat kampsport sedan 1993. Hon är ledamot i Svenska Budoförbundets Kommitté för personer med funktionshinder och har varit ordförande och instruktör i en klubb som utövade stilen Kajukenbo.

Ing-Britt Melin, Styrelsemedlem

“Jag stödjer Kidpower för att jag tror på att kunskaper skapar trygghet. Kidpowers övningar och metoder ger barnen de kunskaper de behöver för att öka deras självkänsla och säkerhet i olika situationer och miljöer”.

Ing-Britt Melin är fritidspedagog och informatör på mentorsprojektet Näktergalen, Malmö Högskola. Hon har varit aktiv i styrelsen sedan Kidpower Sverige grundades 1999.

Johan Schreiber, Styrelsemedlem

johan“Jag stödjer Kidpower för jag tycker det är viktigt att erbjuda adekvata lösningar för att hjälpa både barn och vuxna att hantera situationer där man själv blir mobbad eller där andra i ens omgivning blir mobbade. Att Kidpowers metoder sedan även kan appliceras på en rad andra kritiska situationer där man behöver stöd och metoder att hantera problem, som till exempel om man blir utsatt för övergrepp, gör ju bara Kidpowers metod ännu mer omfattande. Jag ser Kidpowers positiva, icke-vålds-fokuserade metod som väldigt konstruktiv och konfliktlösande och tycker om att man fokuserar på att stärka en persons självkänsla och integritet och hjälpa individen att sätta gränser – inte bara i en given situation utan för resten av livet.”

Johan Schreiber arbetar som Outsourcing Mobilization Lead på företaget Accenture och har varit aktiv i styrelsen sedan 2010.