Inom Kidpower Teenpower Fullpower Sverige (org nr 802407-1329) behandlar vi personuppgifter för de kunder och användare som använder våra tjänster och produkter. I texten nedan kallas Kidpower Teenpower Fullpower Sverige för ”Kidpower”.

Detta är Kidpowers Integritetspolicy, som är framtagen i syfte att tydliggöra Kidpowers inställning i integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204). Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Denna Integritetspolicy gäller för vår webbplats i Sverige.

Vad är Personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Det innebär t.ex. att följande är att anse som personuppgifter: namn, adress och telefonnummer.

Insamling och behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med prenumeration av vårt e-nyhetsblad, köp av tjänst/produkt eller liknande. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv.

Kidpower samlar in personuppgifter bl.a. för att kommunicera med och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, tjänster och produkter.

Kidpower kan även samla in information om hur du som användare utnyttjar våra webbplatser för att analysera sökbeteende, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Sådan information samlas in t.ex. med hjälp cookies som inte innehåller personuppgifter. Längre ner i Integritetspolicyn finner du mer information om cookies och hur du kan blockera cookies.

Vi använder IP-adresser t.ex. för att kunna diagnostisera problem på vår server och våra nätverk och för att administrera våra webbplatser. Vi använder också IP-adresser för statistiska ändamål.

Utlämnande av personuppgifter till annan

Vi lämnar aldrig ut personuppgifterna till tredje part och kommer inte någonsin att göra det.

Det enda undantaget är att Kidpower kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Kidpower annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Cookies och möjlighet att välja bort cookies

Kidpower använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur våra användare utnyttjar våra webbplatser. Cookies är små textfiler som placeras på din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för oss att t.ex. anpassa våra tjänster så att de passar dig bättre. Ett exempel kan vara när vi genom cookies får information om vad du är intresserad av och därmed kan anpassa den marknadsföring som visas när du besöker våra webbplatser. Man använder även cookies för att mäta om en annons varit effektiv och för andra statistiska ändamål. Kipower kan även komma att använda s.k. web beacons – elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar.

Du kan neka webbplatsen att lagra dina cookies eller web beacons – här finns mer information om cookies

Om du väljer att blockera cookies eller web beacons så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av våra webbplatser komma att försämras.

Säkerhet

Webbplatsen ägs och kontrolleras av Kidpower som har en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda sådana personuppgifter som kommer i Kidpower kontroll.Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Disclaimer

Kidpower webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Kidpower ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

Ändring av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras över tiden, varför vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna länk för att ta del av den gällande versionen av Integritetspolicyn.

Har du frågor?

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Kidpowers behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Kidpower via mejl info@kidpower.se eller telefon 08-508 666 04. Du kan också kontakta Kidpower om de kunduppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga. Du har då rätt att få uppgifterna rättade.