“Jag älskar att vara Kidpower instruktör för att jag kan påverka
en persons liv på ett positivt sätt – bara på några få timmar”
Kidpower Instruktör

Vi söker alltid människor som är intresserade av att bli instruktör med vår organisation!

Alla våra instruktörer, oavsett var de är verksamma, genomgår både en lokal utbildning här i Sverige och en 6 dagar lång intensivutbildning i USA.

Kidpower Teenpower Fullpower International tillhandahåller två instruktörsutbildningar som certifierar instruktörer att undervisa under överinseende av vår organisation:

  1. Kidpower Instruktörsutbildning för undervisning av barn och deras vuxna.
  2. Fullpower/Teenpower Instruktörsutbildning för undervisning av tonåringar och vuxna, även personer med särskilda behov.

De som blir en del av vår organisation har ett genuint intresse att lära andra hur de ska skydda sig mot känslomässigt och fysiskt våld och är beredda att göra ett långsiktigt åtagande med vår organisation.

Så här kommer du igång!

Börja med att läsa informationen nedan och på vår internationella hemsida.

Oavsett om du är intresserad av att undervisa barn, tonåringar eller vuxna, eller alla åldrar, kommer ditt första steg vara att registrera dig för vårt gratis e-nyhetsblad och köpa The Kidpower Book for Caring Adults, som utgör en viktig grund för alla som vill engagera sig i vår organisation.

Hur lång är utbildningen?

Hur lång tid det tar från ansökan till certifiering varierar. Detta beror bland annat på hur snabbt den sökande genomför ansökningsprocessen, tidigare erfarenhet och kompetens och hur mycket tid kandidaten kan lägga på att studera och lära sig vårt utbildningsmaterial.

För de flesta tar det cirka två år. Om man är intresserade av att bli instruktör bör man räkna med att lägga mellan 500 och 1000 timmar på processen. Dessa timmar innehåller den sex dagar långa Comprehensive Progam Training i USA, för-utbildningen och uppföljande praktik i  Sverige, samt tiden att studera och lära sig vår läroplan. Den här tiden är obetald. Fram till att man blir certifierad finns möjligheten att hålla vissa typer av utbildningar på egen hand med stöd av en handledare.

Vad kostar instruktörsutbildningen?

Oberoende utvärderingsföretag har räknat ut att det kostar vår organisation 5000 USD att utbilda varje ny instruktör. Men tar vi en reducerad avgift för vårt utbildningsprogram, eftersom vi värdesätter det engagemang varje instruktörskandidat ger till Kidpower och vårt mål. Detta är möjligt tack vare ett generöst stöd från våra donatorer samt att våra tränare donerar extremt mycket tid till processen – helt utan ersättning.

Om du vill bli instruktör i Stockholm är kostnaden 2000 USD. Denna avgift är starkt reducerad på grund av det stöd den internationella organisationen har från givare och det stöd som ges till kandidaten från det etablerade centret i Stockholm. (Observera: om du bor i Stockholm, är ditt enda alternativ att bli instruktör med vårt Center där. Däremot om du bor på annan ort kan du starta ett lokalt kontor).

Grundavgiften för utbildningen om du vill bli instruktör och starta ett lokalt kontor (Gäller om du inte bor i närheten av Stockholm) är 2 500 USD. Detta är 50 % mindre än de verkliga kostnaderna för denna utbildning. Detta omfattar alla stadier av utbildningen fram till certifiering samt första året efter Comprehensive Progam Training för att börja utveckla ditt lokala kontor med en stöd av en handledare. (Observera: Detta är det enda alternativet för den som vill börja tillhandahålla tjänster i ett område där det inte finns ett aktivt Center.) Denna avgift täcker endast utbildning och material.

Så här ser betalningsplanen ut för instruktörsutbildningen:

  1. Köp av The Kidpower Book for Caring Adults som kostar cirka 275 kronor.
  2. Betala en ansökningsavgift på 400 kronor för att hjälpa oss täcka kostnaderna för att granska dig som sökande. Avgiften betalas i samband med den formella ansökningen. Denna avgift är inte återbetalningsbar.
  3. 500 USD av utbildningsavgiften betalas för att påbörja för-utbildningsfasen. När denna avgift har betalats, skapas en individuell utbildningsplan för instruktörskandidaten tillsammans med en handledare.
  4. 500 USD betalas för två månader före startdatumet för Comprehensive Program Training (CPT) i USA (För CPT i januari är detta normalt runt den 15 november).
  5. Den sista betalningen på 1000 USD (för kandidater i Stockholm) eller 1500 USD (för kandidater som ska starta ett lokalt kontor) betalas en månad före CPT (För CPT i januari är detta normalt i slutet av december.)

Obs! Ansöknings- och utbildningsavgiften ovan är exklusive andra potentiella kostnader såsom telefonsamtal, utdrag ur polisregistret, internationella utskick av material, resor och boende i USA etc.

Vi har beräknat att den sammanlagda kostnaden för att bli instruktör till cirka 25 000 kronor. I denna kostnad ingår för-träningen, den sex dagar långa grundutbildningen och praktiken efteråt, The Kidpower Book for Caring Adults, träningsmanual, boende i Santa Cruz under grundutbildningen, flygresa t.o.r Stockholm-San Francisco, USA, transport t.o.r San Francisco flygplats samt lunch under träningsdagarna. Varför vi inte kan säga en exakt summa beror på kostnad för flygresa till San Francisco samt den aktuella kursen på USA dollarn. Kostnad för transporter till och från flygplats i Sverige samt frukost och middag i Santa Cruz tillkommer. Du bör räkna med att det blir kostnader i samband med eventuella resor om du bor utanför Stockholm i samband med för-träningen och praktiken här i Sverige.

Får jag någon ersättning?

Att bli Kidpower instruktör är först och främst ett roligt och givande extraarbete som man gör för att man vill vara med och skapa en tryggare och säkrare värld för alla. Men, när en instruktör är certifierad att undervisa en kurs, får givetvis instruktören betalt för sitt arbete. Ersättningsnivån varierar beroende på om hon eller han är en del av centret i Stockholm eller startar ett eget lokal kontor.

Så här ansöker du

Läs all information här på vår internationella hemsida noggrant.

När du gjort detta mejla oss med följande information:

  1. En kort stycke om dig själv, var du bor och varför du är intresserad av att arbeta med Kidpower.
  2. Ett CV om du har en. Om inte, vänligen inkludera en kort beskrivning av din aktuella yrkesbana.
  3. Om du har haft möjlighet att delta i en Kidpower kurs.

När vi mottagit ditt mejl kommer vi att kontakta dig via e-post. Alla sökande börjar med att svara på ett antal screening frågor via e-post. Sedan har vi ett samtal med den sökande för att lära känna varandra och för att se om Kidpower passar den sökande och om vi tycker den sökande passar i Kidpower. Om både den sökande och Kidpowers representant beslutar för att gå vidare med ansökningsprocessen, får den sökande fylla i en formell ansökan och betala en icke-återbetalningsbar ansökningsavgift på 400 kronor. Sökande undertecknar även ett utbildningsavtal och, om han eller hon vill starta ett lokal kontor, även ett avtal gällande detta.

Endast ett begränsat antal sökande accepteras. Vi rekommenderar dig att påbörja processen i god tid då vi endast har två grundutbildningar i USA per år. En i januari (Kidpower) och en på våren/sommaren (Teenpower/Fullpower).