Kidpower Teenpower Fullpower (förkortat Kidpower) är en internationell organisation vars uppgift är att hjälpa människor i alla åldrar att vara säkra, agera klokt och tro på sig själva.

Vårt mål är att våra självförtroendehöjande, vålds-, och övergreppsförebyggande tjänster blir tillgängliga för så många som möjligt — och speciellt de mest utsatta i vårt samhälle.

Vårt syfte är att tillhandahålla en professionell träning av hög kvalitet som är känslomässigt och fysiskt säker för alla människor oavsett ålder, kultur, religion, ursprung, kön, politiska åsikter, sexuell läggning, genus identitet, civilstånd, fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och inkomst. Vi välkomnar alla som stödjer oss i vårt syfte och våra mål.

Våra utbildningar rekommenderas bland annat av lärare, terapeuter och poliser för att vara praktiska, positiva, effektiva, utformade för att vara känslomässigt och fysiskt säkra, effektiva och skräddarsydda för deltagarnas ålder och livssituation.