I kursen ingår hur man hanterar verbala angrepp, skyddar sina personliga gränser och använder fysiska självförsvarstekniker för att försvara sig mot en angripare.

I en både fysiskt och känslomässigt säker inlärningsmiljö är denna interaktiva utbildning grundad på den pedagogiska filosofin att man lär sig bättre när man ges en möjlighet att öva, snarare än att bara prata om eller se färdigheter och tekniker.

Kurser fokuserar på färdigheter som deltagarna kan använda för att vara säkra mot övergrepp, trakasserier och överfall.

Deltagare får lära sig att:

  • Förebygga och upptäcka problem långt innan de utvecklas och följa enkla säkerhetsprinciper.
  • Ta kontrollen i en potentiellt farligt situation och stoppa ett överfall.
  • Stoppa olämplig beröring eller uppmärksamhet på ett effektivt sätt.
  • Handskas med verbala angrepp och trakasserier.
  • Använda enkla och effektiva tekniker i fysiskt självförsvar för att skydda sig i en överfallssituation.

I samarbete med Sensus Studieförbund Stockholm.