Kidpowers Säkerhetssignaler visar grundläggande färdigheter och begrepp i Folksäkerhet med hjälp av väldigt enkla, illustrationer, gester, och förklaringar. Med Folksäkerhet menar vi hur folk är känslomässigt och fysiskt säkra med folk, både sig själva och andra.

Du kan ladda ned dem från vår hemsida här.