Av Irene van der Zande, Kidpowers grundare och verkställande direktör

Ännu en gång har en person skadat och förstört alltför många liv genom att döda oskyldiga offer på en offentlig plats. Medan vi känner sorg för offren och deras nära och kära, kan vi också tänka på vad var och en av oss kan göra för att skydda oss själva och de som är viktiga för oss. Vi behöver lugna barn som kan vara traumatiserade av att höra om denna tragedi, eller i värsta fall, som var, eller känner någon som var, direkt inblandad.

Varje händelse är en hjärtskärande påminnelse om andra hemska våldshändelser – i småstäder och storstäder, i skolor och universitet, på politiska möten, i gudstjänstlokaler, i köpcentra, på arbetsplatser, i en biograf, på gatan, på sjukhus – den obevekliga listan kan göras lång.

För att lugna oss, måste vi acceptera ovissheten att risken för fara är en del av livet. Våldsamma attacker är skrämmande. Men det är också bilolyckor, bränder, allvarliga sjukdomar och naturkatastrofer. Men i alla situationer, även om ingenting fungerar hela tiden, finns det en hel del som var och en av oss kan göra för att hålla oss själva och andra säkra för det mesta.

Verkligheten är att de flesta skolor, kontor, parker, gator, och köpcentra oftast inte är farliga platser att vara. Att känna hopplöshet och hjälplöshet kan minska vår livsglädje, och vår frihet, utan att göra någon säkrare.

Att förneka något, å andra sidan, kan öka risken att vi inte kommer att känna igen ett potentiellt problem och därmed ökar risken för att skadas.

I stället för att ständigt vara orolig eller låtsas som att inget dåligt någonsin kommer att hända, kan vi tänka igenom vilka riskerna är kring olika potentiella faror, vilka åtgärder vi kan vidta för att förebygga, vad våra bästa alternativ är om vi hamnar i en nödsituation, och vilka åtgärder vi kan vidta för att skydda oss själva och andra. En bra säkerhetsplan kan hjälpa oss att snabbt känna igen ett potentiellt säkerhetsproblem och vidta åtgärder för att undvika det om möjligt. Om undvikande inte fungerar, vill vi veta vad vi ska göra och hur vi ska göra det så att vi kan fly till säkerhet på ett så kraftfullt och snabbt sätt som möjligt.

I en skrämmande plötslig nödsituation såsom ett angrepp, är vi mycket mer benägna att göra det som vi övat på. Ökat självförtroende, kompetens, och sinnesro är fördelarna med en utbildning som repeterar olika scenarier och skapar en möjlighet för en framgångsbaserad träning av effektiva färdigheter i undvikande, gränssättning, fysiskt självförsvar och att skaffa hjälp.

Fråga: Vad är det första du ska göra om du står inför ett våldsamt angrepp?

Svar: För det mesta är den säkraste planen att ta sig bort från någon som agerar på ett farligt sätt och att sätta sig i säkerhet. Beroende på hur byggnaden ser ut, kan ett sätt att förhindra en farlig person från att komma in dit du är vara att låsa dörren. Om någon börjar skjuta eller har en pistol eller, vara beredd att springa iväg och sätta dig i säkerhet, eftersom någon som skjuter har svårt att träffa ett rörligt mål för det mesta. Om du inte kan fly med en gång, fortsätt att vara uppmärksam nya möjligheter att komma undan.

Fråga: Vad händer om ingenting fungerar?

Svar: Verkligheten har inga garantier. Du kan behöva riskera att bli skadad eller till och med dö för att ge dig själv och andra de bästa oddsen för att överleva. I stället för att bli paralyserad, vill du vara beredd att vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa ett angrepp mot dig själv och någon du känner ett ansvar för att skydda. I sådana här extrema situationer har många som skadats slagit tillbaka och sedan flytt – och de lever och mår bra. Många som varit fångna i början har hittat en möjlighet att fly.

Fråga: Vilka är varningssignalerna på att någon kan vara farlig?

Svar: Det finns ingen profil som passar in på alla. Någon som verkar besatt av våld, som använder hot, som säger att han ska skada sig själv eller andra, som verkar frånkopplad från världen omkring honom, som talar som om han inte har något att förlora, som är aggressiv och som verkar känna sig förföljd av andra behöver hjälp vare sig han är ett hot mot andra eller inte. Vi använder “han” eftersom män eller pojkar är de som utfört nästan alla sådana här typer av våldsamma massangrepp.

Om någon talar, skriver, smsar, eller lägger upp videoklipp om att skada andra människor, djur eller sig själv, var uppmärksam och skaffa hjälp. Det finns hjälp att få för att bedöma risken kring att en person går från att känna sig upprörd och deprimerad till att bli våldsam.

Fråga: Vad ska du göra om någons beteende gör dig rädd eller orolig?

Svar: I stället för att ignorera problemet och hoppas att inget dåligt kommer att hända, är det viktigt att insistera på att få professionell hjälp för att bedöma risker och utforska alternativ. Genom att samarbeta kan man göra upp en plan för att försöka stoppa isoleringen av en orolig person, ge ett säkert utlopp för ilska och förtvivlan, och hitta säkra sätt att avbryta en upptrappning mot våld.

Sök ut personer som är utbildade i riskbedömning och ingripande åtgärder och insistera på att få hjälp.

Fråga: Vad händer om du är instängd och någon hotar dig med en kniv eller en pistol?

Svar: Om personen vill ha din egendom, rekommenderar vi att du ger bort det. Risken för att skadas ökar om du slåss om egendom. Om personen vill skada dig, försök att distrahera personen för att skapa en möjlighet att komma undan och ta dig till säkerhet. Lär dig och öva på att använda både verbalt och fysiskt självförsvar.

Fråga: Vad händer om du inser att någon skadar folk där du är?

Svar: Fly mot säkerhet om du kan. Spring iväg. Hoppa ut genom fönstret. Barrikadera dig någonstans så att personen inte kan komma åt dig. Skaffa hjälp så fort som möjligt.

Fråga: Vad händer om du är instängd på ett rum och någon skjuter?

Svar: Sitt inte bara där och kom ihåg att de flesta dörrar stoppa inte kulor. Gör en plan beroende på situationen. Göm dig bakom ett skrivbord och spring ut på andra sidan. Kör undan pistolen och personen åt sidan och spring iväg. Kasta saker för att distrahera angriparens sikte. Kom ihåg att även om du blir skjuten, har du en bra chans att överleva. Om du är fångad, gör ditt bästa för att gå till motattack, ta tag i pistolen och sikta den mot angriparen, eller kasta den utom räckhåll. Ha för avsikt att slå och sparka HÅRT. När du går till motangrepp, skrik efter andra att hjälpa dig.

Fråga: Vad händer om någon skjuter eller på annat sätt skadar personer men du är med folk du känner ansvar för och känner att du måste försöka skydda?

Svar: Återigen, ha en plan. Kom ihåg att kulor går igenom de flesta dörrar. Låt inte bara din kropp vara en barrikad mot någon som skjuter. Försök att förvirra personens skytte genom att kasta saker, skrika, ändra riktning, slå pistolen åt sidan, ta tag i pistolen, och/eller kontra-attackera kraftfullt. Har de en kniv eller annat vasst föremål så använd en bok, väska eller dylikt som sköld om personen försöker hugga. Beordra de personer som du skyddar att fly – att SPRINGA till SÄKERHET.

Fråga: Vad ska vuxna säga till barn om våldsamma attacker?

Svar: Vuxna behöver vara lugna, lyssna på barns oro, svara på frågor och erbjuda stöd. Kom ihåg att hur du låter kan ha en stor inverkan på huruvida barn känner sig oroliga. Ditt specifika svar beror på hur gamla barnen är och vad deras grad av medvetenhet om problemet är. Om ett barn skulle kunna höra om en tragedi från någon annan, erbjud en enkel och lugn förklaring så att barnet får information direkt från dig. Till exempel “En man med stora problem dödade folk och dog sedan själv. Det är väldigt sorgligt, men också väldigt ovanligt. Vi kommer att se till att du är säker.”

Om ett barn oroar sig för vad man ska göra om någon skulle attackera dem på skolan, säg mycket lugnt, “Sånt här händer nästan aldrig. Om det är någon som är farlig, så kan man för det mesta hålla den personen borta genom att låsa dörren. Om man ​​inte kan göra det, kan man vara säker för det mesta, om man letar efter en väg ut och springer till säkerhet.”

Var uppmärksam på vad ett barn kan höra eller se på nyheterna eller höra från personer som du pratar med, även om det verkar som barnet kan inte är uppmärksam på vad ni pratar om. Försök att förhindra att barn råkar höra upprörande information och skydda dem från att se ständiga upprepningar av händelser i media. Var medveten om att små barn ibland missförstår och kan tro att när media visar samma händelse om och om igen att det är flera olika händelser.

Fråga: Vilken typ av självförsvarsträning är den mest effektiva?

Svar: Leta efter ett självförsvarsprogram som ger möjlighet att framgångsrik öva färdigheter på ett enkelt steg-för-steg sätt i sammanhang som är relevanta för ditt liv och som skapar en positiv och känslomässigt stödjande inlärningsmiljö. Utbildningsprogram som innehåller färdigheter och kunskaper om hur man undviker problem och sätter gränser är mer användbara än de som endast fokuserar på fysiska färdigheter.

Fråga: Vad kan vi göra för att förhindra framtida massattacker?

Beredskapen är viktigt för att utbildningsinstitutioner och statliga myndigheter ska bli bättre på att känna igen beteenden som kan vara ett problem och bemöta detta på ett effektivt sätt. Vi kan kräva att våra skolor och lokala myndigheter har uppdaterade beredskapsplaner kring nödsituationer som inkluderar hur man effektivt bemöter olika typer av potentiellt våldsamma situationer, även tidiga varningsrapporter om eventuella problem. Vi kan kräva att brottsbekämpande myndigheter får den utbildning de behöver för att följa upp rapporter där man oroar sig för ett problem. På så sätt har de tydliga riktlinjer för vad de ska leta efter och hur de ska kolla upp problem inom de juridiska gränserna som finns. De behöver också stöd och utbildning av experter inom psykisk hälsa, och information från sociala myndigheter som är inblandade, inklusive familjer som är oroliga för att en person är på en destruktiv väg som kan vara en fara för andra.

Genom att samarbeta kan vårt samhälle utveckla en mycket bättre samordnat respons som behandlar individer vars handlingar verkar vara på väg mot våld med rättvisa och medkänsla samtidigt som vi genomför effektiva åtgärder för att bedöma risken för potentiellt våld och ingripa vid behov.

Vi kan arbeta tillsammans för att skapa en kultur där våld inte ses som en lösning på problem, där människor som visar tecken på problem inte lämnas isolerade, och där kvinnor och flickor, eller rasifierade personer, inte är acceptabla måltavlor för raseri.