Tekniker som angripare använder för att få dig att ignorera dina gränser och förhindra dig att ta säkra beslut

En viktig del i personlig säkerhet är att förstå hur problem uppstår. Våldsexperten och bestsellerförfattaren Gavin de Becker listar i sin banbrytande bok The Gift of Fear olika tekniker som en angripare kan använda för att övertala ett potentiellt offer att ignorerar sina gränser i syfte att få en fördelaktig position över henne eller honom (en fördelaktig position kan vara att angriparen får med sig det potentiella offret till en plats där han har kontroll, en annan kan vara att angriparen får tillgång till en plats där det inte finns andra som kan ingripa).

De Becker säger åt oss att vara uppmärksamma på ”intuitionens budbärare”; gnagande tankar, tankar som återkommer, oro, nyfikenhet, föraningar, ”en känsla i magen”, tvivel, tvekan, misstänksamhet, ängslan och rädsla. De Becker rekommenderar Kidpowers sätt att lära ut personlig säkerhet och självförsvar. Tyvärr finns inte hans bok på svenska.

Att en person använder vissa av dessa tekniker innebär inte nödvändigtvis att han eller hon är farlig eller har onda avsikter. Tvärtom kan de vara mycket användbara när man bygger upp en relation. Om vi aldrig litade på andra människor skulle vi ha svårt att klara oss i vår sociala samvaro. Men du kan öka din säkerhet genom att uppmärksamma när dessa tekniker används, och inte låta dem hindra dig från att göra dina egna val. Försöker den här personen få dig att göra någonting som du faktiskt själv vill göra? Eller övertalas du att ignorera dina gränser på ett sätt som kanske innebär att din personliga säkerhet äventyras?

En våldtäktsman eller någon annan som är ute efter att inkräkta på dina gränser kan använda sig av följande strategier:
  • Påtvingad lagkänsla: Personen säger och gör saker som vill få dig att känna som om ni ”sitter i samma båt” eller ”spelar i samma lag”. Angriparens syfte är att skapa ett förtroende och få ett tilltänkt offer att känna sig lugn. Lägg märke till om någon du inte umgås med eller känner så väl försöker övertala dig att vara tillsammans med honom eller henne på ett forcerat sätt.
  • Charm och trevlighet: Värme, vänlighet, sympati och humor kan ibland användas som ett sätt att få oss att sänka garden. Tänk ”Den här personen försöker charma mig”. Många som har blivit angripna har sagt ”Han var ju så trevlig först”. Dessutom förväntas ofta kvinnor i vårt samhälle att reagera positivt på uppmärksamhet från män – oavsett om uppmärksamheten är välkommen eller inte.
  • För många detaljer: När man talar sanning, behöver man inte förklara vad man tycker med mängder av detaljer. Detaljer kan distrahera dig och få dig att glömma bort att personen är en främmande person eller att han försöker övertala dig att tro på honom. Var fokuserad på vad som verkligen händer, inte på vad han säger. Fråga dig själv ”Vad är min relation till den här personen? Respekterar han vad jag säger?”
  • Kategorisering: De flesta av oss gillar inte att få en stämpel. Oftast kategoriserar en angripare sina tilltänkta offer för att få dem att reagera på motsatt sätt. Se upp för kommentarer som ”Man kan faktiskt vara för paranoid” eller ”Du är antagligen för snobbig för att ens prata med mig” eller ”Du är säkert alldeles för ung för att förstå dig på det här”. Att försöka bevisa att någon har fel är ett sätt att låta vad någon annan säger ha makt över dig.
  • ”Kredithajar”: En kredithaj lånar ut en summa och kräver sedan mycket mer tillbaka. Det är ett sätt att tvinga dig att känna att du är skyldig personen något. Tänk så här, ”Han kom fram till mig och jag frågade inte efter hjälp”. Om du inte känner personen och inte känner dig bekväm när någon säger ”Låt mig hjälpa dig” är det säkraste att bestämt säga ”Nej Tack!”.
  • Det oombedda löftet: Vi vill tro på när någon lovar något, särskilt om vi själva alltid håller löften. Ett löfte som du inte själv bett om reflekterar dina egna tvivel. Var uppmärksam på kommentarer som ”Jag lovar, jag kommer inte göra illa dig” eller ”Jag lovar att gå så fort vi kommit fram” eller ”Jag följer inte med dig in, jag lovar” eller ”Jag har inte druckit, jag lovar” eller ”Jag ska köra försiktigt, jag lovar”.
  • Ignorerar ordet ”Nej”: En angripare går igenom en intervjuprocess, ungefär som en haj som cirkulerar kring sitt byte. Angriparen testar dina gränser genom att inte lyssna på ditt nej. Om du är blyg eller osäker när du sätter gränser, kommer angriparen oftast att fortsätta. Det är säkrast att vara bestämd och tydlig. Säg ”Gå härifrån, jag behöver inte din hjälp”. Om du behöver hjälp, välj ut någon själv istället för att vänta på att någon ska erbjuda dig hjälp.

Vi i Kidpower tror att de allra flesta människor är ärliga och har goda avsikter. Men ibland hamnar man i farliga situationer. Ibland är vissa människor inte de man tror att de är. Ibland förändras andra människor av anledningar som inte beror på en själv. Att vara medveten om när tekniker för att få en att ignorera sina gränser används är en färdighet som behövs för att man ska kunna ha kontroll över sin personliga säkerhet. Genom att inte bli förvirrad, distraherad eller lurad av vad någon annan säger eller gör kan man avgöra vad som är bäst för en själv och agera utifrån det.

Copyright © Kidpower Teenpower Fullpower. Kontakta oss för tillstånd att kopiera och använda: 08-­508 666 04 eller info@kidpower.se