Under de år vi har varit verksamma har vi fått väldigt positiva utvärderingar och bra respons från våra deltagare, och tagit del av många berättelser där de använt sina färdigheter i personlig säkerhet både för att förbättra sin dagliga tillvaro och stoppa farliga situationer.

2004 dokumenterades effektiviteten av våra program för unga barn genom en utvärdering utförd av ett oberoende utvärderingsföretag (La France Associates) och finansierad av Lucile Packard Foundation for Children’s Health.

Cirka 95 % av föräldrarna och vårdnadshavarna till över 550 barn från multikulturella låginkomsttagarfamiljer observerade att deras barn var säkrare tack var sin Kidpowerträning. Föräldrar och vårdnadshavare rapporterade att de flesta av dessa 3 till 5-åringar kom ihåg de flesta av teknikerna fyra till nio månader efter utbildningen. Över 90 % rapporterade att de personligen kände sig bättre förberedda att förklara säkerhetskunskaper för sina barn.

En liknande utvärdering gjordes 2005 av ett oberoende utvärderingsföretag av 840 Nya Zeeländska skolbarn i åldrarna 8 – 12 år samt deras lärare. Både lärare och barn rapporterade efter tre månader att eleverna använde sig av färdigheterna för att minska konflikter, att färdigheterna ökade deras självförtroende och minskade deras oro, och att de tyckte att programmet var ”roligt”.

Ett forskningsprojekt för en doktorsavhandling om effekterna av självförsvarsträning med yngre tonårsflickor, som tränats av både Kidpower och en annan organisation, fann att Kidpower har alla de inslag som flickorna definierade som viktiga för att deras träning skulle hjälpa dem att både känna sig och vara säkrare.

Just nu arbetar vi med en långsiktig studie som kommer att leda till en ackreditering av Kidpower som ett utbildningsprogram som är ”bevisat effektivt”.