Hot, våld och kränkningar är ett av vår tids stora hälsoproblem. Även om dessa problem uppmärksammas är det sällan som effektiva förebyggande kunskaper förmedlas på ett positivt och säkert sätt. Att t.ex. lära sig ”säkerhet i trafiken” är något som ses som självklart – trots att det är större risk att utsättas för ett allvarligt brott än en allvarlig trafikolycka. Vi vill att det ska vara lika självklart att ge barn, ungdomar och vuxna information om ”säkerhet i livet”.

De känslomässiga och ekonomiska kostnaderna för att ta hand om en människa som blivit utsatt för brott är enorma.

Offer för överfall, övergrepp, mobbing eller trakasserier upplever ofta ett minskat självförtroende och en ökad vanmaktskänsla. Friheten känns begränsad och livsglädjen minskar på grund av rädsla och dålig självkänsla.

De goda nyheterna är att det finns enkla och effektiva färdigheter som kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna förebygga och hantera de flesta hotfulla och kränkande situationer.

Här nedan finns nedslående statistik i ämnet.

  • 1 av 10 flickor och 1 av 13 pojkar har utsatts för sexuella övergrepp innan de fyllt 18 år.
  • 1 av 7 elever i grundskolan är inblandade i mobbningsproblem.
  • 47 % av flickorna har någon gång varit utsatta för sexuella trakasserier i skolan.
  • Omkring 65000 anmälningar om misshandlas sker varje år, cirka 7500 av dem är mot barn.
  • Personer med funktionshinder är upp till 12 gånger mer utsatta för överfall och kränkningar än personer utan funktionshinder.
  • Mer än 4000 så kallade hatbrott begås årligen (brott som bedöms ha rasistiska, främlingsfientliga, homofobiska eller antisemitisk inslag.)

Källor: Brottsförebyggande Rådet, Skolverket och Sobsey and Doe.