Klicka på frågan för att se svaret!

Funkar det verkligen?

Med hjälp av en professionell utvärderingsfirma har vi fått vetenskapligt bevis på att våra utbildningar verkligen fungerar.

I studien sa omkring 95 % av föräldrarna och vårdnadshavarna att deras barn var säkrare tack vare Kidpowers träning. Mer än 90 % av vårdnadshavarna och 100 % av föräldrarna sa att de kände sig mer kapabla att själva lära barnen personlig säkerhet. Över 90 % av vårdnadshavarna och 75 % av föräldrarna sa att de använde träningen för att hjälpa barnen hantera specifika situationer.

Direkt efter träningen rapporterade föräldrarna och vårdnadshavarna att nästan 88 % av barnen lärde sig färdigheterna – och att mer än 70 % fortfarande kunde dem och använde dem 3 till 9 månader efter träningen. Några av färdigheterna, som att stoppa oönskad fysisk kontakt, lärde sig över 90 % av barnen att använda. Läs mer.

Hur kan jag lära min blyga unga dotter att vara försiktig med främmande personer utan att göra henne rädd för alla?

Börja med att vara säker på att du känner dig lugn innan du pratar med din dotter. Om du låter orolig, kommer hon också bli det. Berätta för henne på ett avslappnad och alldagligt sätt att du “dom flesta är snälla, men att en del människor har problem som kan leda till att dom skadar barn. Du behöver inte oroa dig för detta utan bara tänka på att följa dina säkerhetsregler.”

När din dotter är ensam är säkerhetsregeln att hon ska komma och kolla med dig innan hon kommer för nära någon eller pratar med någon hon inte känner väl. Hjälp henne att på egen hand, med hjälp av specifika exempel, komma på personer hon känner väl och personer hon inte känner väl.

Studier har visat att om man bara ökar medvetenheten om olika problem ökar det ofta bara oron hos unga, men att istället öva färdigheter minskar oron. Öva genom att du låtsas vara en vänlig främling som närmar sig din dotter och frågar “hej har du sett min hund?” till exempel och “coacha” henne att direkt flytta sig utom räckhåll för dig och gå iväg och “kolla först”. Ni kan låtsas att en stol eller något annat är du som är sitter en bit bort.

Målet med övningen är att hon ska använda sin uppmärksamhet och direkt gå iväg när hon märker att någon hon inte känner kommer nära henne och vill prata med henne när hon är ensam.

Min granne sextrakasserar mig! Vad ska jag göra?

Grannen mitt emot mig trakasserar mig. Han tar sig mellan benen när han får syn på mig, slickar sig om munnen och han kommer med en massa inviter. Jag känner mig obehagligt till mods – vågar knappt gå ner i tvättstugan. Har sagt åt honom flera gånger, men då flinar han bara. Hur ska jag få stopp på honom?

När andra människor är ett problem är det viktigt att man litar på sin intuition och känsla och att man skaffar hjälp. Här följer några förslag på vad du kan göra:

Skriv en loggbok med tid, datum och beskrivning av händelse.

Skriv ett brev till grannen där du ber honom sluta, berätta att du dokumenterar händelserna och att om det händer igen kommer du att kontakta hyresvärden och polisen.

Lämna in ett skriftligt klagomål till hyresvärden med din dokumentering av händelserna. Skriv att du inte känner dig trygg är rädd för att gå ned i tvättstugan etc.

Prata med andra grannar och berätta för dem vad som händer och be om hjälp.

Skrik ”SLUTA! DET DÄR ÄR TRAKASSERIER!” högt så hela huset hör.

Om du har en mobiltelefon ta upp den och säg ”Jag ska ringa polisen nu”.

Hur man säger ifrån är viktigt. Om det händer igen stå stadigt, ta ögonkontakt, se allvarlig ut och säg med en lugn och bestämd röst (alltså inte passiv och inte aggressiv) ”Jag vill att du slutar med det du gör nu. Jag tycker inte om det. Det är sexuella trakasserier och det är olagligt. Om du inte slutat kommer jag att anmäla dig till polisen”. Gå sedan med bestämda steg, rak hållning och uppmärksamhet därifrån. Kom ihåg att det inte är en konversation utan en gränssättning så du behöver inte vänta på grannes svar eller säga något mer.

Öva gärna med en stödjande kompis som låtsas vara din granne, eller framför spegeln. Det är viktigt att du är lugn och bestämd med hela ditt kroppsspråk och att du använder ord som tydligt kommunicerar en gräns och en konsekvens.

Ring polisen. Det din granne gör är olagligt. Vad polisen ska göra är att de intervjuar dig och sedan pratar de med din granne. De bör säga åt honom att han inte på något sätt tar kontakt med dig framöver.

Vad ska man säga till barn om flickan som var kidnappad i 18 år?

Du har säkert läst eller hört om den otäcka berättelsen om Jaycee Dugard, en flicka som kidnappades när hon var 11 år och hölls fången i 18 år. För att det här är en så uppmärksammad historia är det sannolikt att många barn kommer att höra om det, genom att de tjuvlyssnar när vuxna diskuterar eller vänner berättar för dem.

Ibland händer dåliga saker oavsett vad man gör och det finns inget sätt att veta om några färdigheter och information hade hjälpt Jaycee att fly redan från början eller att kunna komma undan senare.

Det vi däremot vet är att Kidpower har hjälpt många, många tusentals barn känna sig säkrare, mindre rädda och få mer självförtroende.

Om du vill läsa mer om vilka verktyg det finns att hjälpa barn ”ifallatt” något händer kan du klicka på denna länk (obs! artikeln är på engelska).

Skrämmer jag inte mina barn med en sådan här kurs?

Många är tveksamma till våra kurser för att de oroar sig för att barnen blir rädda och förlorar sin tillit eller oskuldsfullhet. Vi har ägnat mycket tid och tankar på att utveckla ett sätt att presentera färdigheter på ett sätt som är roligt snarare än skrämmande.

Vi kan inte lova att något barn i framtiden inte blir rädd, men av alla hundratusentals barn vi tränat hittills har inte en enda förälder eller annan vuxen kommit till oss efter en kurs och sagt att deras barn blivit räddare. Det är snarare tvärtom. De flesta vuxna berättar för oss att barnen blivit tryggare och har fler verktyg för att hantera sina rädslor om de kommer upp. Vi fokuserar på vad barn behöver göra snarare än vilka problemen är, precis som man lär barn brandsäkerhet utan att gå in på alla detaljer om vad som händer om man råkar ut för en brandolycka.

Varför ska jag prioritera en Kidpower kurs? Vi har inte tid just nu... Jag vill inte tänka på det där... Mitt barn vill inte... Mina barn har redan lärt sig det där...

Vi har inte tid just nu. Många av oss brottas med att det inte finns tillräckligt med tid för allt som vi måste göra. Att trycka in ytterligare en sak kan kännas överväldigande. Vi försöker alltid samarbeta med grupper och individer för att ge dem olika valmöjligheter kring en kurs. Eftersom vi själva inte vill att barn ska råka illa ut försöker vi övertyga dem vi kommer i kon- takt med att prioritera en Kidpower kurs framför till exempel en fritidssysselsättning efter- som våra utbildningar handlar om barnens fysiska och känslomässiga hälsa, och inte om rekreation.

Jag vill inte tänka på det där. Som vuxen kan man ha egna rädslor eller man kanske själv har varit med om skrämmande upplevelser. Det är jobbigt att behöva tänka på att det finns nå- gon som vill göra illa barn. Ofta kan vi omedvetet tro att om vi trycker undan alla tankar på våld och övergrepp så kommer det inte att hända. Vilket tyvärr inte är sant.

Mitt barn vill inte. Många vuxna inte vill “tvinga” sina barn till något och ger dem därför möjligheten att välja om de vill eller inte vill komma till våra kurser. Detta kan vara ett pro- blem då många barn helt enkelt inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet att välja vad som är bra och inte bra för dem. Många barn vill inte gå till tandläkaren till exempel men vi låter inte barnen välja om de ska gå eller inte för det handlar om deras hälsa.

Mitt barn har redan lärt sig det där. Ibland kan det handla om att det är svårt att skilja olika utbildningsprogram åt eller att man har negativa erfarenheter av liknande utbildningar. Många säger ”någon har redan pratat med mitt barn om detta i skolan och det räcker”. Vår professionella, genomgripande och praktiska utbildningsprogram är unikt i dessa samman- hang. Vi har hittills utbildat över en miljon personer, varav hälften är barn, utan några rap- porter om att kunskaperna missbrukats eller att ett barn blivit traumatiserat eller räddare – däremot har vi fått mängder av rapporter om deltagare som använt Kidpower kunskaper för att främja sin egen säkerhet!