Målarbok Framsida

Kidpowers Säkerhetssignaler visar grundläggande färdigheter och begrepp i Folksäkerhet med hjälp av väldigt enkla, illustrationer, gester, och förklaringar. Med Folksäkerhet menar vi hur folk är känslomässigt och fysiskt säkra med folk, både sig själva och andra.

Du kan ladda ned Kidpowers Säkerhetssignaler utan kostnad, och skriva ut för att öva med personer du känner, så länge du behåller originalformatet så att vårt namn, vår kontaktinformation, logo och copyrightinformation är synlig. Vill du använda den på något annat sätt kontakta oss för användarvillkor.

Kidpowers Säkerhetssignaler i pdf-format