Livet är bättre när vi känner oss trygga och säkra! Våra artiklar, mini-lektioner och publikationer beskriver hur man använder kunskaper och färdigheter i folksäkerhet för att göra vardagen positivare och mer säker för din familj, skola, organisation, arbetsplats och i samhället.

Färdigheter i folksäkerhet hjälper dig och dina nära och kära att utveckla starkare relationer, ett ökat självförtroende, och ta hand om er känslomässiga och fysiska säkerhet. Våra material visar också hur man kan skydda barn och ungdomar från de flesta former av mobbning, överfall och annat våld samt hur man använder Kidpowers pedagogik för att öva färdigheter på ett framgångsrikt, positivt och praktiskt sätt.

Titta bland vårt material för att lära dig mer…eller mejla din fråga till oss!