Läs en intervju med vår instruktör Amanda Golert om vårt arbete med barn och ungdomar med funktionsvariationer i tidningen Habilitering Nu 

habfram