Kidpower säkerhet och självförsvar för barn 6-12 och deras vuxna de 6 april, 2019

Denna underhållande och positivt inriktade kurs ger föräldrar, och andra närstående vuxna, möjligheten att lära sig “folksäkerhet” tillsammans med barn.

Ni får lära er och öva tillsammans på ett sätt som är anpassat till barnens ålder (6-12 år). Syftet är att både barn och vuxna på ett praktiskt och lättsamt sätt lära sig färdigheter för att skapa trygga, säkra och positiva erfarenheter med andra.

Färdigheter i folksäkerhet som barn i alla åldrar kan använda för att skapa trygga, säkra och positiva erfarenheter med andra är bland annat:

– Agera med uppmärksamhet, lugn och självförtroende.
– Hantera problem med andra på ett säkert sätt.
– Skaffa hjälp av vuxna.
– Sätta tydliga och lämpliga gränser.
– Stoppa ovälkommen och olämplig fysisk kontakt.
– Skydda sig mot elaka och sårande ord.
– Skydda sig fysiskt om någon försöker göra illa dig.

Vi lär ut fysiskt självförsvar till barn från sex år och uppåt. De kurser som innehåller fysiskt självförsvar börjar alltid med en omfattande träning i många andra färdigheter så att barn lär sig förhindra, undvika, lämna eller trappa ned problem. Vårt mål är att ge barn en så bred kompetens som möjligt.

Barn 6-12 år. Begränsat antal. Max 15 barn + deras vuxna.

DATUM: 6 april, 2019
TID: 10.00-13:00
PRIS: 450kr per barn (vuxna gratis)
PLATS: Tjurbergsgatan 27, T-bana Skanstull.
Facebook
Mer om våra kurser för barn